Archiv

27.04.2009

Zápis z jednání Rady SAS

včetně jejího vyhlášení k návrhům zákonů zpracovaných MZ v rámci protikrizových opatření ... VÍCE >
16.04.2009

Pravidla úhrad naší práce v roce 2009 (stav k 16.04.2009)

Dne 30.12.2008 vyšla vyhláška MZ 464/2008 Sb., která řeší pravidla úhrad naší práce v roce 2009. Jako již tradičně Vám zde dáváme návod, jak ve věci úhrad postupovat s doporučeními. Dnešní verze proti podobě z 9.3.09 navíc obsahuje informace upřesnění vysvětlení způsobu, jakým budou zdravotní pojišťovny počítat regulační limity na indukovanlou péči. 1) Příloha č. 1 - Základní rysy úhradové vyhlášky pro rok 2009. 2) Příloha č. 2 - Co dělat... Heslo VÍCE >
31.03.2009

Jaká jsou pravidla mlčenlivosti lékaře ve vztahu k orgánům činným v trestním řízení

Se souhlasem autora Vám tímto dáváme k dispozici právní názor k této věci, se kterým se ztotožňujeme ... Heslo VÍCE >
29.03.2009

Odpověď Úřadu na ochranu hospodářské soutěže na náš dopis

ve kterém jsme si stěžovali na postup krajských úřadů ve věci nevybírání regulačních poplatků od pacientů v krajských zdravotnických zařízeních. Milé kolegyně, milí kolegové, podle své nálady se buď dobře bavte, nebo plačte nad tím, jak účelně jsou vynakládány peníze z Vámi placených daní. ... VÍCE >
12.03.2009

Zápis z jednání Rady SAS

ze dne 6.3.2009 včetně vyhlášení Rady SAS k záměru MZ zavést tzv. generickou preskripci ... VÍCE >
20.02.2009

Oznámení OZP týkající se odstavce 8. jejich cenového dodatku pro AS pro rok 2009.

Na základě Vašich četných dotazů jsme se obrátili s námitkou proti odstavci 8. cenového dodatku OZP. V příloze zde máte vysvětlení zdravotní ředitelky OZP, MUDr. Plšové, které můžeme považovat za závazné pro všechny pobočky této pojišťovny. ... VÍCE >
16.02.2009
10.02.2009

Kontroly pracovníky SÚKLu ve zdravotnických zařízeních, POZOR, ČTĚTE OPRAVDU POZORNĚ!!!

1) Úvod 2) Příloha č. 1 - informace Heslo 3) Příloha č. 2 - Kontroly manipulace s léky Heslo 3) Příloha č. 3 - Kontrola zacházení s přístroji Heslo VÍCE >
10.02.2009

Jak fakturovat na začátku roku 2009?

Vzhledem k tomu, že od většiny zdravotních pojišťoven stále velká část z nás nemá cenové dodatky pro rok 2009, dotázali jsme se dnes třech z nich, jak si máme počínat, abychom zachovali své cash-flow. VZP - 30.1.2009 prý krajské pobočky dostaly z centra jednotlivé návrhy, takže je předpoklad, že individuální dodatky budou na pobočkách k dispozici v průběhu týdne od 16.2.2009. VZP i letos bude preferovat tzv. bezfakturační dodatky, t.j. v dodatku budou přímo uvedeny částky předběžných úhrad - příslušná částka Vám v termínu uvedeném v dodatku přijde na účet, pokud včas odevzdáte příslušnou měsíční dávku. OZP - dodatky by měly být distribuovány do cca 20.2.09 s tím, že již dnes můžeme fakturovat za leden s výkazem všech výkonů s hodnotou bodu 1,-Kč. Další měsíce pak bude postupováno dle konkrétních dodatků. ZPMV - dodakty budou distribuovány do 2 týdnů, ale již dnes krajské pobočky znají jednotlivé individiuální limity pro předběžnou fakturaci, takže je možné se na ně obrátit s dotazem a dle jejich konkrétních instrukcí pak ihned fakturovat. VÍCE >

celkem 410 záznamů na 28 stránkách.