Archiv

16.05.2008

Anonymní text šířený e.maily a reakce náměstka ministra zdravotnictví MUDr. Pavla Hroboně na něj.

Včera jsme obdrželi od MUDr. Pavla Hroboně dopis, který je reakcí na anonymní text, který se v posledních týdnech šíří v e.mailech a i částečně v některých sdělovacích prostředcích. V příloze Vám dáváme k dispozici oba texty, abyste mohli mít možnost si přečíst jak reakci ze strany MZ, tak i impuls, který tuto reakci vyvolal. Oba texty Vám dáváme k dispozici bez jakýchkoli formálních nebo textových úprav či zásahů ze strany někoho z vedení SAS. Rada SAS. 1) Jak ovládnout 200 mld. ... Anonymní článek šířený internetem a některými sdělovacími prostředky 2) Co přinese reforma zdravotníkům ... Rekace MUDr. Pavla Hroboně, náměstka ministra zdravotnictví na článek "Jak ovládnout 200 mld. VÍCE >
13.05.2008

Dopis ZP Agel k výběrovým řízením při navazování smluv s ambulantními ZZ

V příloze Vám dáváme k dispozici dopis ZP Agel. Máme za to (jak jsme již psali v dřívějších informacích), že jimi navržené řešení je jedním ze způsobů, jak v rámci navazování smluv plně vyhovět zákonu 48/97 Sb. a vyhnout se v budoucnosti možnému zpochybnění smluvního vztahu mezi ZP a ZZ. Rada SAS. ... VÍCE >
25.04.2008

Povinnost absolvovat výběrové řízení při podpisu smlouvy s novou pojišťovnou nebo při změně právní formy praxe.

V příloze Vám chceme poradit, jak postupovat, abyste se vyvarovali zbytečných problémů při podpisu smluv s nově vzniklými zdravotními pojišťovnami nebo v případě, že byste se rozhodli změnit své zdravotnické zařízení z fyzické osoby na osobu právnickou. Heslo: VÍCE >
24.04.2008

Informace o vyhlášce MZ 54/2008 Sb, která nově upravuje způsob předepisování léků...aktualizace

Dne 25.2.2008 vydalo MZ tuto vyhlášku. Souhrnnou informaci o změnách máte v příloze. Na tomto místě Vás ujišťujeme, že ustanovení, že by razítko lékaře, poskytuje-li péči jako samostatná fyzická osoba, mělo obsahovat údaj o jeho trvalém bydlišti, nebylo obsaženo v žádné z verzí, které byly MZ rozesílané k připomínkování a tedy nebylo nikomu z nás známé před vydáním vyhlášky. Od MZ máme již dnes příslib urychlené novelizace tohoto ustanovení.V příloze máte k dnešnímu dni upřesněnou informaci k náležitostem receptu (bod 4) Heslo: VÍCE >
23.04.2008

Výsledek ankety týkající se dopadu regulačních poplatků na jednotlivé praxe ambulantních specialistů.

V příloze jsou Vám k dispozici výsledky ankety z březnového Bulletinu SAS. Odpovědí jsme sice dostali relativně málo, přesto příslušná čísla považujeme za cenná pro další jednání např. se zdravotními pojišťovnami o úhradách. Rada SAS Heslo: VÍCE >
16.04.2008
11.04.2008
29.03.2008

Vyhláška 84/2008 Sb

Dne 11.3.2008 vešla v platnost tato vyhláška MZ. Body, které se týkají v ní nesjpíše každého z nás, a které byste tedy měli znát, najdete v příloze Heslo: VÍCE >
21.03.2008

Co dělat před podpisem úhradových dodatků pro rok 2008 a po jejich podpisu

V příloze Vám dáváme k dispozici informace o úhradových pravidlech na rok 2008 - rozbor příslušné vyhlášky - včetně hodnocení dodatků jednotlivých zdravotních pojiš´toven, které jsou k dnešnímu datu známé. Informace jsou aktualizované k datu 21.3.2008. Nejnovější změny se tentokát týkají poj. 111, 205, 211. Heslo: VÍCE >
09.03.2008
06.03.2008

Prohlášení Koalice soukromých lékařů

k vyhlášce MZ ČR č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů ... VÍCE >
09.02.2008
31.01.2008

Zpráva o tiskové konferenci Koalice soukromých lékařů 30.1.2008

Jako zástupce našeho sdružení jsem se zúčastnil této tiskové konference. Vzhledem k tomu, jak zkreslené informace se t.č. z ní objevují v různých mediích, dáváme Vám v příloze k dispozici přesnou tiskovou zprávu, která byla rozdána novinářům a následně komentována. Rozhodně je třeba odmítnout novinové zprávy o tom, že by Koalice včera zmiňovala cokoli, co by připomínalo gate-keeping, nebo že by v souvislosti se změnou výše poplatků bylo hovořeno o něčem jiném, než o tom, že existuje vysoké procento u stomatologů, gynekologů a praktických lékařů obou skupin neregistrovaných pacientů a že by bylo dobré tím, že by neregistrovaný pacient měl u těchto odborností vyšší poplatek, než registrovaný, motivovat pacienty, aby se registrovali a pak upřednostňovali návštěvu právě u tohoto jejich registrující lékaře před jiným lékařem stejné odbornosti, který by jej ale zaregistrované v kartotéce neměl. V souvislosti s ambulantními specialisty bylo konstatováno, že vidíme jako nedostatek to, že návštěva pacienta u lékaře je zatížena poplatkem, zatímco návštěva lékaře u pacienta nikoli. Dr. Zorjan Jojko. ... VÍCE >
24.01.2008

Oznámení

Na základě četných dotazů členů SAS Vás tímto chceme informovat, že tiskové prohlášení, které vydalo 21.1.2008 sdružení Lékaři pro reformu o potřebnosti zvýšení poplatků pacientů u ambulantních specialistů vnímáme jako jeden příspěvků do diskuse o v současné době začínající reformě českého zdravotnictví. Tento názor není stanoviskem přijatým vedením Sdužení ambulantních specialistů ČR. MUDr. Pavel Tautermann a MUDr. Zorjan Jojko. VÍCE >

celkem 410 záznamů na 28 stránkách.