Členství

Podmínkou pro vznik členství je vyplnění a podání přihlášky a plné moci a zaplacení ročního příspěvku 1500,- Kč.

Číslo našeho účtu je 280454399/0800jako variabilní symbol užijte,  prosíme, své  rodné číslo.

 

Plná moc - klikněte zde: /files/files_editor_uploads/sas_plna_moc(1).pdf

Stanovy - klikněte zde: /files/files_editor_uploads/stanovy_sas_schvaleno_sjezdem_03113017.pdf

Přihláška - klikněte zde: /files/files_editor_uploads/sas_prihlaska(1).doc