Plná moc pro DŘ, stanovy SAS, přihláška do SAS

Pokud s námi souhlasíte v postupech, které užíváme v rámci dohodovacích řízení o hodnotě bodu a výši úhrad, líbí se Vám, co jsme  pro Vás již vyjednali a stojíte o to, abychom v těchto jednáních zastupovali i Vás,  ale nechcete se (zatím) stát naším členem, dejte nám alespoň plnou moc. 

Plná moc pro zastupování čistě a jen v dohodovacím řízení (DŘ):  /files/files_editor_uploads/sas_plna_moc(2).pdf

 

Chcete-li se stát naším členem/členkou, tedy souhlasíte s našimi stanovami, pak vyplňte a pošlete nám nejen plnou moc k zastupování v DŘ (viz výše),  ale také přihlášku.

Stanovy - klikněte zde: /files/files_editor_uploads/stanovy_sas_schvaleno_sjezdem_03113017.pdf

Přihláška - klikněte zde: /files/files_editor_uploads/sas_prihlaska(1).doc

 

Podmínkou pro vznik členství je vyplnění a podání přihlášky a plné moci a zaplacení ročního příspěvku 1500,- Kč.

Číslo našeho účtu je 280454399/0800,  jako variabilní symbol užijte,  prosíme, své  rodné číslo.