Archiv

27.12.2010

P.F.2011

Rada SAS přeje všem ambulantním specialistům hodně zdraví, spokojenosti a pracovních i jiných úspěchů v novém roce 2011. Hlavním cílem Rady SAS pro rok 2011 je pokračování v boji za dosažení plné stabilizace postavení soukromých ambulantních specialistů v systému českého zdravotnictví. Věříme, že s Vaší pomocí a podporou to dokážeme. VÍCE >
26.12.2010

Postoj Rady SAS a osobní názor MUDr. Zorjana Jojka, předsedy SAS, na akci "Děkujeme odcházíme"

nejen v souvislosti s článkem „Žádáte příliš, vzkazují kolegům soukromí lékaři“ zveřejněným na webech ČTK, Medical Tribune a ZDN 22. a 23.12.2010. ... VÍCE >
18.12.2010

!!!Pozor- varování- čtěte... faktura Český telefonní seznam s.r.o.

V těchto dnech dostáváme do schránek fakturu označenou v pravém rohu slovy Telefonní seznam. Důrazně upozorňujeme na text drobným písmem na přední straně dole i na text psaný na zadní straně. Pozor, není to jen faktura, je to smlouva . Nejde o Zlaté stránky, jde o naprosto jinou společnost. Pokud tedy nechcete jejich službu za 2 988 Kč za 3 měsíce, t.j. skoro 12 000 Kč za rok, tuto fakturu ihned vlastnoručně zlikvidujte, aby ji Vaše účetní omylem neuhradila. Detaily pochopíte z textu na faktuře včetně její zadní strany. VÍCE >
22.11.2010

Doporučení Rady SAS týkající se odvolání proti avízům regulačních srážek

kterým reagujeme na vývoj situace v jednáních hlavně s VZP Heslo VÍCE >
22.11.2010

Stanovisko Rady SAS

kterým reaguje na mediální zprávy, v nichž je IZIP hájen údajnou potřebou kontroly před podvody ze strany zdravotnických zařízení. ... VÍCE >
15.11.2010

Zápis z jednání Rady SAS 11.11.2010

včetně dalších doporučení pro odvolání se proti avízům regulací od zdravotních pojišťoven, pokud tato byla odeslána po 1.5.2010 - viz červený text ... VÍCE >
10.11.2010

Jak se odvolat proti avízu regulační srážky, která Vám přišla po 1.5.2010?

V návaznosti na články uveřejněné na tomto webu 31.3., 5.5. a 20.9. a na usnesení letošního sjezdu dáváme na vědomí doporučení, jak postupovat v prvním kole v odvolání proti avízům regulací od ZPv případě, že byla doručena po 1.5.2010. aktualizováno 11.11.2010 ... VÍCE >
09.11.2010

Návrh úhradové vyhlášky, který poslalo MZ 4.11.2010 k připomínkám a připomínky Rady SAS ČR, jež byly 9.11.2010 odeslány na MZ.

1) Návrh úhradové vyhlášky na rok 2011. Ambulantních specialistů se týká příloha č. 3. 2) Stanovisko Rady SAS k tomuto návrhu. VÍCE >
11.10.2010
24.09.2010

Potvrzení MZ o odborné způsobilosti.

V příloze máte k dispozici dopis ministrovi zdravotnictví z 28.8.2010 týkající se potíží některých z Vás se získáváním Potvrzení MZ o odborné způsobilosti a reakci MZ z 15.9.2010. Příloha č. 1 - dopis ministrovi zdravotnictví. ... Příloha č. 2 - odpověď MZ. ... VÍCE >

celkem 410 záznamů na 28 stránkách.