Dopis Rady SAS společnosti IZIP

 

logo-SASSdružení Ambulantních Specialistů České republiky, o. s.

pokračovatel Spolku pokladenských lékařů, založeného v prosinci 1906

člen E.A.N.A. – Europäische Arbeitsgemeinschaft der Niedergelassenen Ärzte

registrace u MV ČR VSC/1-7553/91-R

Kontaktní adresa: Informační centrum – 190 00 PRAHA 9, U Elektry 82

Tel./fax: 284815504, 266311382 IČO: 48135941 čís. účtu: 280454399/0800

E-mail: sasp@sasp.cz; kontakt@sasp.cz; http://www.sasp.cz

 

V Praze 16.12.2010

.

K rukám vedení společnosti IZIP a.s.

 

 

Vážení,

 


vzhledem k novým skutečnostem které se objevily v souvislosti se společností
IZIP, s jejím  financováním a jejími širšími ekonomickými  vazbami na jiné -
dceřinné  - společnosti Rada SAS mimo to, že v minulém týdnu odmítla účast
předsedy SAS v Radě IZIPu, také  odvolává svého dosavadního  zástupce v této
Radě,MUDr.Jiřího Nedělku.


Rada SAS tak činí při vědomí si toho, že  Rada IZIPu nikdy nijak nebyla
informována o vlastnické struktuře IZIPu, ani způsobu odměňování jeho
managementu. Členství v Radě IZIPu bylo vždy jen čestné, bezplatné.


Rada SAS  podporuje vznik elektronické formy zdravotnické dokumentace, žádá
však aby tato ctila hlavně potřeby a   zájmy poskytovatelů zdravotní péče,
zdravotních pojišťoven a  pacientů s vyloučením rizika úniku nebo zneužití
těchto všech citlivých  dat.


Za Radu SAS
MUDr. Zorjan Jojko, předseda.