Novinky

21.07.2024
10.07.2024

Otevřený dopis Koalice soukromých lékařů ministru zdravotnictví

odeslaný mu s ohledem na výsledek dohodovacího řízení o úhradách na rok 2025 a celkovou finanční situaci systému v.z.p.  9.7.2024 VÍCE >
01.07.2024

Zpravodaj SAS červenec 2024,

v němž se nejvíce věnujeme úhradám naší péče v roce 2025 s ohledem na výsledek DŘ a  jednání o tzv. jednotném odměňování ve zdravotnictví. VÍCE >
19.06.2024

Nařízení vlády - zranitelný zákazník

Ve sbírce zákonů vyšlo nařízení vlády, které nabývá platnosti od 1.7.2024. 

Znamená vyšší ochranu proti odpojení od elektrické sítě pro  ty pacienty, kteří jsou na elektřině životně závislí.

Ale také novou povinnost pro jejich ošetřující lékaře.

VÍCE >
16.06.2024
30.05.2024

DŘ o úhradách na rok 2025 - v segmentu AS - NEDOHODA (informace k datu 30.5.2024)

30.5.2024 proběhlo poslední jednání zástupců poskytovatelů a zdravotních pojišťoven (ZP) v segmentu AS rámci DŘ o výši bodu a úhradách na rok 2025.

Výsledkem je   NEDOHODA.

Více čtěte v příloze

VÍCE >
19.05.2024

Zápis z jednání Rady SAS 16.5.2024

zde v příloze. Zabývali jsme se zejména úhradami naší péče v roce 2025 a také návrhem koncepce zdravotnictví zveřejněným MZ 3.5.2024

VÍCE >
01.05.2024
17.04.2024

Možné cesty k platbám v ambulancích AS mimo peněz od zdravotních pojišťoven (stav k 17.4.2024)

Narůstání nákladů na provoz našich ambulancí, které nejsou dostatečně kryty z plateb za výkony od zdravotních pojišťoven, trvá.

To nás dovedlo k tomu, že jsme již na začátku roku 2023 vytvořili soupis možných cest s návodem, jak v  této situaci postupovat k minimalizaci rizika finančních potíží, který na základě i vaší pomoci nadále průběžně aktualizujeme.

Nejnovější aktualizaci čtěte v příloze.

VÍCE >
15.04.2024

Zápis z jednání Rady SAS 11.4.2024

Na jednání jsme se zabývali zejména dohodovacím řízením o úhradách na rok 2025 a také našim stanoviskem na návrh "koncepce" českého zdravotnictví AČMN VÍCE >
02.04.2024

Zpravodaj SAS duben 2024

určený všem ambulantním specialistům zde v příloze VÍCE >
17.03.2024

Co dělat s úhradovými dodatky na rok 2024, SEDM kroků (stav k 17.3.2024)

Úhradová vyhláška MZ na rok 2024 vyšla ve Sbírce zákonů 31.10.2023.

Zde v příloze najdete  podrobný  rozbor té její části, která se týká AS, již s hodnocením úhradových dodatků všech ZP mimo VoZP, která ani pro letošek dodatek nenabízí. 

Najdete zde i článek "SEDM kroků k finanční stabilitě", informaci o způsobu nasmlouvání nových signálních kódů a naše hodnocení současného stavu systému všeobecného zdravotního pojištění (v.z.p.) s doporučením členům SAS, jak postupovat.

Všechny čtyři články budeme dále  aktualizovat dle výsledků našich dalších  jednání.

K datu 17.3.2024 jsme doplnili  informacíi o nasmlouvávání signálních kódů ZP 213.

Na tomto místě doplňujeme,  že sjezd SAS doporučil všem AS nepodepisovat úhradové dodatky jednotlivých ZP na rok 2024 , pokud nebudou obsahovat lepší podmínky, než jsou ty nám stanovené úhradovou vyhláškou MZ.

Podrobnější údaje najdete v příloze.

VÍCE >
10.03.2024

Zápis z jednání Rady SAS 7.3.2024

Mimo jiné obsahuje naše stanovisko k záměru certifikovat psychiatrické ambulance. VÍCE >

celkem 577 záznamů na 39 stránkách.