Novinky

25.01.2023

Co dělat s úhradovými dodatky na rok 2023, Osm kroků proti finančním problémům (stav k 25.1.2023)

Úhradová vyhláška MZ na rok 2023 vyšla ve Sbírce zákonů 31.10.2022. Zde v příloze najdete  podrobný  rozbor té její části, která se týká AS

Dnešní aktualizací článku "Co dělat...." je aktualizace informace k dodatku VZP - nespěchejte s jeho podpisem - bližší informace najdete  v samotném článku v příloze.

Pozornost věnujte i textu "Osm kroků....". Věříme, že s jeho využitím dosáhnete toho, co je napsáno v jeho nadpisu. 

VÍCE >
20.01.2023

Jak postupovat při likvidaci nebezpečných odpadů vzniklých ve vlastním sociálním prostředí pacienta

Na základě vašich četných dotazů týkajících se tohoto problému jsme požádali o stanovisko MZ.

K dispozici jej máte zde v příloze.

VÍCE >
11.01.2023

Základní pravidla úhradové vyhlášky MZ pro rok 2023 platící pro AS a vzorové texty dodatků od jednotlivých ZP (stav k 11.1.2023)

Jako tradičně vám zde dáváme k dispozici plné znění úhradové vyhlášky pro rok 2023, která ve Sbírce zákonů vyšla 31.10.2022 s výčtem jejích pro AS důležitých bodů.

Dnešní aktualizací jsou dodatky posledních dvou ZP, t.j. ZPMV a RBP.

Členům SAS je v článku "Co dělat...."   k dispozici také kompletní rozbor této  vyhlášky s  doporučeními k úhradovým dodatkům všech ZP. S ohledem na těžkou finanční situaci jsme letos  tento článek doplnili ještě článkem "Osm kroků....". Věříme, že i tím našim  členům významně v roce 2023 pomůžeme.

VÍCE >
07.01.2023

Informace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR o pomoci s cenami energií

V příloze Vám dáváme k dispozici dopis s přílohou, který jsme 6.1.2023 dostali od MPO VÍCE >
28.12.2022

Informace o opatřeních zdravotních pojišťoven poskytovatelům v souvislosti s nákazou koronavirem (stav k 28.12.2022)

zde v příloze. 

Článek je průběžně aktualizovaný, t.j. obsahuje přehledně jen ta opatření, která se týkají ambulantních specialistů a včetně údajů, zda k dnešnímu dni platí či nikoli, resp. do kdy platit budou.

Dnešní aktualizací je vydání opatření VZP č. 13/2022 a zrušení jejích opatření 1/2021, 21/2021, 10/2022.

Zároveň upozorňujeme, že opatření, která se týkají očkování v našich ambulancích jsou v jiném článku, než zde. 

Zde nadále najdete všechna ostatní opatření ZP, která se nás týkají.

 

VÍCE >
14.12.2022

Možné cesty k platbám v ambulancích AS mimo peněz od zdravotních pojišťoven (stav k 14.12.2022)

Velká řada z Vás nám píšete o narůstajících nákladech na provoz Vašich ambulancí, které jsou v současné době nedostatečně kryty z plateb za výkony od zdravotních pojišťoven.

To nás dovedlo k tomu, že jsme vytvořili soupis možných cest s návodem, jak v  této situaci postupovat k minimalizaci rizika finančních potíží, který na základě i vaší pomoci průběžně aktualizujeme.

Čtěte v příloze.

VÍCE >
11.12.2022
04.12.2022

Doporučení Rady SAS k návrhu OZP nechat nás hodnotit jejich klienty

Rada SAS registrovala, že OZP začala v posledních dnech některým AS posílat návrh dodatku týkajícího se ještě roku 2022, v němž nabízí  zcela nekonkrétně charakterizovaný systém hodnocení  poskytovatelů klienty OZP (držiteli VITAKARTY).

Nejsou zde uvedena kritéria, která má pacient užít, kolik bude mít bodů pro hodnocení, ani hodnota jednoho bodu.

Rada SAS doporučuje členům SAS tento dodatek NEPODEPISOVAT, a to z  důvodů uvedených v příloze.

VÍCE >
25.11.2022

Cenový předpis MZ pro rok 2023,

který vešel v platnost 11.11.2022.

Čtěte v  příloze.

VÍCE >

celkem 522 záznamů na 35 stránkách.