Novinky

16.06.2024
30.05.2024

DŘ o úhradách na rok 2025 - v segmentu AS - NEDOHODA (informace k datu 30.5.2024)

30.5.2024 proběhlo poslední jednání zástupců poskytovatelů a zdravotních pojišťoven (ZP) v segmentu AS rámci DŘ o výši bodu a úhradách na rok 2025.

Výsledkem je   NEDOHODA.

Více čtěte v příloze

VÍCE >
19.05.2024

Zápis z jednání Rady SAS 16.5.2024

zde v příloze. Zabývali jsme se zejména úhradami naší péče v roce 2025 a také návrhem koncepce zdravotnictví zveřejněným MZ 3.5.2024

VÍCE >
01.05.2024
17.04.2024

Možné cesty k platbám v ambulancích AS mimo peněz od zdravotních pojišťoven (stav k 17.4.2024)

Narůstání nákladů na provoz našich ambulancí, které nejsou dostatečně kryty z plateb za výkony od zdravotních pojišťoven, trvá.

To nás dovedlo k tomu, že jsme již na začátku roku 2023 vytvořili soupis možných cest s návodem, jak v  této situaci postupovat k minimalizaci rizika finančních potíží, který na základě i vaší pomoci nadále průběžně aktualizujeme.

Nejnovější aktualizaci čtěte v příloze.

VÍCE >
15.04.2024

Zápis z jednání Rady SAS 11.4.2024

Na jednání jsme se zabývali zejména dohodovacím řízením o úhradách na rok 2025 a také našim stanoviskem na návrh "koncepce" českého zdravotnictví AČMN VÍCE >
02.04.2024

Zpravodaj SAS duben 2024

určený všem ambulantním specialistům zde v příloze VÍCE >
17.03.2024

Co dělat s úhradovými dodatky na rok 2024, SEDM kroků (stav k 17.3.2024)

Úhradová vyhláška MZ na rok 2024 vyšla ve Sbírce zákonů 31.10.2023.

Zde v příloze najdete  podrobný  rozbor té její části, která se týká AS, již s hodnocením úhradových dodatků všech ZP mimo VoZP, která ani pro letošek dodatek nenabízí. 

Najdete zde i článek "SEDM kroků k finanční stabilitě", informaci o způsobu nasmlouvání nových signálních kódů a naše hodnocení současného stavu systému všeobecného zdravotního pojištění (v.z.p.) s doporučením členům SAS, jak postupovat.

Všechny čtyři články budeme dále  aktualizovat dle výsledků našich dalších  jednání.

K datu 17.3.2024 jsme doplnili  informacíi o nasmlouvávání signálních kódů ZP 213.

Na tomto místě doplňujeme,  že sjezd SAS doporučil všem AS nepodepisovat úhradové dodatky jednotlivých ZP na rok 2024 , pokud nebudou obsahovat lepší podmínky, než jsou ty nám stanovené úhradovou vyhláškou MZ.

Podrobnější údaje najdete v příloze.

VÍCE >
10.03.2024

Zápis z jednání Rady SAS 7.3.2024

Mimo jiné obsahuje naše stanovisko k záměru certifikovat psychiatrické ambulance. VÍCE >
06.03.2024

VZP zahájila rozesílání prvního kola vyúčtování roku 2023

Dopis od  vedení VZP s informací k tomuto tématu ze 6.3.2024 máte k dispozici zde v příloze. VÍCE >
02.03.2024

Zpravodaj SAS březen 2024

určený pro všechny ambulantní specialisty zde v příloze VÍCE >
28.02.2024

Bulletin únor 2024

zde v příloze. VÍCE >
22.02.2024

Základní pravidla úhradové vyhlášky MZ pro rok 2024 platící pro AS a vzorové texty dodatků od jednotlivých ZP (stav k 22.2.2024)

Jako tradičně vám zde dáváme k dispozici plné znění úhradové vyhlášky pro rok 2024, která ve Sbírce zákonů vyšla 31.10.2023 s výčtem jejích pro AS důležitých bodů. K dispozici zde máte také  vzorové dodatky  všech ZP mimo VoZP, která i letos žádný dodatek nenabízí a postupovat chce jen dle vyhlášky MZ

Na tomto místě doplňujeme,  že sjezd SAS doporučil všem AS nepodepisovat úhradové dodatky jednotlivých ZP na rok 2024 , pokud nebudou obsahovat lepší podmínky, než jsou ty nám stanovené úhradovou vyhláškou MZ, což přes veškerou naši dosavadní snahu, bohužel, platí z úhlu pohledu většiny AS pro větší část dodatků. 

Členům SAS doporučujeme prostudovat si  článek "Co dělat...."   kde je kompletní rozbor celé   vyhlášky MZ včetně  doporučení k jednotlivým úhradovým dodatkům všech ZP i na základě posouzení jejich rozdílů vůči této vyhlášce. 

VÍCE >
21.02.2024

Zákoník práce a lékaři pracující u více poskytovatelů

Na základě vašich dotazů jsme zjišťovali, zda lékař, který chce pracovat na více místech, musí či nemusí  mít povolení zaměstnavatele, u něhož pracuje na hlavní pracovní poměr. A taky, zda toto mají právo kontrolovat zdravotní pojišťovny.

Stanovisko našich právníků najdete zde v příloze.

VÍCE >

celkem 572 záznamů na 39 stránkách.