Novinky

15.01.2022

Pravidla testování na přítomnost koronaviru pracovníků ve zdravotnictví od 17.1.2022

tak, jak to schválila vláda ČR na svém jednání 14.1.2022. 

Najdete zde i celý text opatření MZ platného pro zdravotníky od 17.1.2022

VÍCE >
21.01.2022

Cenový předpis MZ pro rok 2022

Jak jsme Vás informovali již v listopadu 2021, po několika letech jednání se nám podařilo přesvědčit MZ, že od roku 2022 k tvorbě cen výkonů mimo systém zdravotního pojištění nemusíme nutně tvořit pro řadu z nás nerentabilní cenovou kalkulkaci, ale že se stačí  opřít o Seznam výkonů.

Podrobnosti uvádíme v příloze. Dnes nově připojujeme i tabulku, která Vám může pomoci s tvorbou tohoto nového typu ceníku

VÍCE >
19.01.2022

VZP a ČPZP nebudou v našem segmentu uplatňovat regulační srážky za rok 2021

Obě za předpis léků a  zdravotnických prostředků, VZP také za preskripci indukované péče.

Viz příloha.

VÍCE >
19.01.2022

Informace o opatřeních zdravotních pojišťoven poskytovatelům v souvislosti s nákazou koronavirem (stav k 19.1.2022)

zde v příloze. 

Článek je průběžně aktualizovaný, t.j. obsahuje přehledně jen ta opatření, která se týkají ambulantních specialistů a včetně údajů, zda k dnešnímu dni platí či nikoli, resp. do kdy platit budou.

Dnešní aktualizací je nová verze opatření VZP 1/2022.

Relativně novými jsou i změny ze 17.1.2022: Novely opatření VZP  11/2021 a 14/2021 a aktuální platná pravidla k frekvenci výkonů 35050 (pro potřebu psychiatrů)

Zároveň upozorňujeme, že opatření, která se týkají očkování v našich ambulancích jsou od dnešního dne v jiném článku, než zde - otevřeně i pro nečleny SAS. 

Zde nadále najdete všechna ostatní opatření ZP, která se nás týkají.

 

VÍCE >
19.01.2022

Co dělat s úhradovými dodatky na rok 2022 (stav k 19.1.2022)

Úhradová vyhláška MZ na rok 2022 vyšla ve Sbírce zákonů 29.10.2021. Zde v příloze najdete  podrobný  rozbor té její části, která se týká AS včetně našeho názoru na postupy a úhradové dodatky již všech ZP s doporučeními pro vás.

K datu 19.1.2022 přidáváme také kompletní znění dopisu VZP k bonifikaci za diplomy CŽV ČLK.

 

VÍCE >
19.01.2022

Základní pravidla úhradové vyhlášky MZ pro rok 2022 platící pro AS a vzorové texty dodatků od jednotlivých ZP (stav k 19.1.2022)

Jako již tradičně Vám zde dáváme i letos k dispozici plné znění  úhradové vyhlášky pro rok 2022 s výčtem bodů, které považujeme za důležité pro všechny AS. Sama vyhláška MZ vyšla ve Sbírce zákonů 29.10.2021.

K dnešnímu dni zde mimo všech vzorových dodatků či informací k postupům ZP zveřejňujeme také tu část dopisu VZP týkající se diplomů CŽV ČLK, kterou nám sama VZP povolila dát do nezaheslované části našeho webu - kompletní znění dopisu je součástí článku "Co dělat....".

Členům SAS je v článku "Co dělat...." nadále také  k dispozici kompletní rozbor této  vyhlášky a doporučením k úhradovým dodatkům všech ZP.

VÍCE >
07.01.2022

Bulletin SAS leden 2022

určený našim členům zde v příloze VÍCE >
05.01.2022

Nenechte si dát pokutu od ÚZISu za neaktuální vaše údaje v jeho registrech (aktualizace k 5.1.2021)

K 1.1.2022 vešel v platnost zákon o e.health. Z něj pro nás plyne řada povinností, které ale naštěstí budou přibývat postupně v několika letech.

Co ale platí již začátku  roku 2022, je to, že ÚZIS dostal lepší nástroj, jak zjistit, že námi zadané údaje v registru zdravotnických pracovníků jsou opravdu platné. A pokud nebudou, resp. nebudou v registru zadány v řádu několika dnů od nastalých změn, může nám za to dát pokutu.

V příloze máte návody, kde ty registry najít, jak s nimi pracovat a jak se tedy proti těm pokutám bránit.

VÍCE >
05.01.2022

Očkování v našich ambulancích (stav ke 5.1.2022)

V příloze máte k dispozici všechny potřebné informace k očkování v našich ordinacích  včetně opatření ZP, která se toho týkají.

Upozorňujeme, že proti minulé  verzi tohoto článku je zde nově aktualizace opatření VZP 20/2021.

Členové SAS mají v jiném článku kompletní aktuální informaci ke všem ostatním opatřením ZP v rámci COVIDové pandemie, která se týkají AS.

VÍCE >
14.12.2021

Poděkování ambulantním specialistům za nabídku pomoci s očkováním proti COVIDu19.

Dne 30.11.2021 jsme se na Vás obrátili z žádostí o pomoc v očkovacích centrech (dopis je zde v příloze). 

Tímto velice děkujeme těm mnoha z Vás, kteří se k tomu nabídli. Kontakty na Vás jsme předali Vašim krajským úřadům i Centrálnímu očkovacímu týmu na MZ. Věříme, že se s Vámi spojili a dohodli k oboustranné spokojenosti.

Pokud by někdo další rád v této věci pomohl, prosíme, nechť postupuje dle dopisu v příloze. Předem děkujeme. 

VÍCE >
13.12.2021
07.12.2021

Novela Interního auditu kvality k 30.11.2021

Dne 30.11.2021 vydalo MZ Věstník 13/2021, v němž novelizuje pravidla tzv. Interního auditu kvality i pro ambulance. 

Souhlasíme s Vámi, že pro běžné ambulance jde v naprosté většině jen o zbytečné administrativní  obtěžování, o čemž se nám ale nepodařilo přesvědčit MZ.

Věstník je  pro nás závazný, proto Vám  přílohách dáváme k dispozici doporučení, vzor hodnotícího listu a další dokumenty, které Vám pomohou tento úkol zvládnout.

VÍCE >

celkem 482 záznamů na 33 stránkách.