Novinky

08.08.2022

Dopis Koalice soukromých lékařů (KSL) ministru zdravotnictví 8.8.2022

se stanoviskem ke koncepci elektronizace českého zdravotnictví představené Národní radou elektronického zdravotnictví na půdě MZ. VÍCE >
04.08.2022

Informace o opatřeních zdravotních pojišťoven poskytovatelům v souvislosti s nákazou koronavirem (stav k 4.8.2022)

zde v příloze. 

Článek je průběžně aktualizovaný, t.j. obsahuje přehledně jen ta opatření, která se týkají ambulantních specialistů a včetně údajů, zda k dnešnímu dni platí či nikoli, resp. do kdy platit budou.

Dnešní aktualizací je novela opatření č. 1/2022 VZP.

Zároveň upozorňujeme, že opatření, která se týkají očkování v našich ambulancích jsou v jiném článku, než zde. 

Zde nadále najdete všechna ostatní opatření ZP, která se nás týkají.

 

VÍCE >
24.07.2022
22.07.2022

Zákon o odpadech (aktualizovaná informace k datu 22.7.2022)

Dne 1.1.2020 vešel v platnost zákon o odpadech, který se týká i nás s tím, že jím určené povinnosti musime plnit nejpozději k datu 1.1.2023.

V příloze čtěte, jaké ty povinnosti jsou a jak se jich co nejjednodušeji zhostit.

VÍCE >
02.07.2022

Pomáhejme uprchlým Ukrajincům. I oni budou potřebovat zdravotní péči - aktualizace článku k 2.7.2022

Rada SAS děkuje všem ambulantním specialistům za maximální vstřícnosti vůči Ukrajincům, kteří k nám prchají před hrůzami války.

V příloze najdete informace o tom, jak postupovat, pokud se na Vás někdo z nich obrátí včetně komunikačních karet, resp. infoletáku s telefonním číslem, na něž se Ukrajinci mohou obrátit s žádostí o pomoc. A také odkazu na web, jenž vám pomůže hledat naše analoga ukrajinských léků.

Novinkou k dnešnímu datu je aktualizace manuálu MZ.

VÍCE >
19.06.2022
15.06.2022

Trvá NEDOHODA o úhradách v segmentu AS pro rok 2023

25.5.2022 proběhlo závěrečné jednání zástupců poskytovatelů segmentu AS se ZP v rámci DŘ na rok 2023, 15.6.2022 pak bylo ukončeno celé DŘ o úhradách na rok 2023.

V příloze čtěte podrobnou informaci.

VÍCE >
09.06.2022

Nesrovnalost v údaji o nových pacientech ve vyúčtování ZPMV za rok 2021 - dopis z 9.6.2022

Na základě námitek mnohých z Vás jsme oslovili ZPMV kvůli nesprávnému údaji o počtu nových pojištěnců a s tím souvisejícím neuznáním 3. bonifikace ve vyúčtováních za rok 2021 od této  ZP.

V příloze  Vám posíláme na vědomí dnešní reakci ZPMV.   Postupujte podle ní.

VÍCE >
09.06.2022

Informace VZP k vyúčtování v segmentu AS za rok 2021 ze dne 9.6.2022

Dnes jsme dostali dopis od vedení VZP s informací ke konečnému vyúčtování roku 2021.

Jeho kompletní znění máte zde v příloze.

VÍCE >
01.06.2022
15.05.2022
11.05.2022

Informace MZ ke COVIDu 19 z 10.5.2022

10.5.2022 jsme byli požádáni MZ dát vám na vědomí infoirmaci, kterou najdete v příloze. VÍCE >
01.05.2022

Novela kompenzační vyhlášky pro rok 2021 (aktualizovaná informace k 1.5.2022)

vyšla ve Sbírce zákonů 30.4.2022. Svým charakterem navazuje na kompenzační vyhlášku pro rok 2020 a  mění některé parametry úhradové vyhlášky i původní podobu vyhláčky kompenzační pro rok 2021.

Více v příloze.

VÍCE >
10.04.2022

Zápis z jednání Rady SAS 7.4.2022,

na níž jsme se zabývali zejména úhradami v letošním a příštím roce, VÍCE >
04.04.2022

Očkování v našich ambulancích (stav ke 4.4..2022)

V příloze máte k dispozici všechny potřebné informace k očkování v našich ordinacích  včetně opatření ZP, která se toho týkají.

Upozorňujeme, že proti minulé  verzi tohoto článku je zde nově aktualizace opatření VZP 57/2020.

Členové SAS mají v jiném článku kompletní aktuální informaci ke všem ostatním opatřením ZP v rámci COVIDové pandemie, která se týkají AS.

VÍCE >

celkem 501 záznamů na 34 stránkách.