MEZIOBOROVÝ KONGRES SAS, KC HOTELU GALANT, MIKULOV, 24. až 25.5.2024

Vlastní zdraví - základní předpoklad pro stabilitu a fungování praxe.

Tímto vás zveme na jeho další ročník. 

Naše pozvánka/files/files_editor_uploads/pozvanka_mikulov_2024.pdf

Chcete znát program kongresu a další informace k němu? Klikněte zde níže na "Více informací"


Více informací

Novinky

09.12.2023

Jak je to s pojištěním odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání u jednatelů s.r.o.?

Na základě Vašich dotazů zde v příloze korigujeme informaci o tomto typu pojištění, která vyšla v letošním říjnovém čísle Tempus Medicorum. VÍCE >
06.12.2023

Možné cesty k platbám v ambulancích AS mimo peněz od zdravotních pojišťoven (stav k 6.12.2023)

Velká řada z Vás nám píšete o trvale narůstajících nákladech na provoz Vašich ambulancí, které jsou v současné době nedostatečně kryty z plateb za výkony od zdravotních pojišťoven.

To nás dovedlo k tomu, že jsme již na začátku roku 2023 vytvořili soupis možných cest s návodem, jak v  této situaci postupovat k minimalizaci rizika finančních potíží, který na základě i vaší pomoci nadále průběžně aktualizujeme.

Nejnovější aktualizaci čtěte v příloze.

VÍCE >
12.11.2023

Zápis z jednání Rady SAS 9.11..2023

zde v příloze.

Zabývali jsme se především úhradami naší péče v roce 2024. Rada SAS vyhlásila v souvislosti s nimi PROTESTNÍ POHOTOVOST. 

Více se dočtete v samotném zápisu.

VÍCE >
04.11.2023

Usnesení sjezdu SAS, který se konal 3.11.2023

v KC Floret, Průhonice u Prahy, zde v příloze VÍCE >
13.10.2023

Stanovisko Rady SAS k návrhu úhradové vyhlášky MZ ze dne 6.10.2023

Zde v  přiloze máte k dispozici stanovisko Rady SAS k poslední verzi návrhu úhradové vyhlášky MZ na rok 2024, které Rada SAS přijala na svém jednání 12.10.2023.

Návrh MZ důrazně odmítáme !!!!

VÍCE >
17.09.2023

Zápis z jednání Rady SAS 14.9.2023

zde v příloze. Hlavním tématem byl, samozřejmě, návrh úhradové vyhlášky MZ na rok 2024. VÍCE >
10.09.2023

Návrh úhradové vyhlášky MZ na rok 2024 ze dne 8.9.2023

8.9.2023 v podvečerních hodinách nám přišel z MZ k připomínkám první návrh úhradové vyhlášky MZ na rok 2024.

Rozhodně se nám nelíbí, rozhodně jej považujeme za diskriminační vůči ambulantním specialistům a budeme se mu bránit.

VÍCE >
28.08.2023

MediJob - další forma spolupráce se sdružením Mladí lékaři, z.s.

Delší dobu již spolupracujeme se sdružením Mladí lékaři, z.s. V příloze Vám dáváme na vědomí jejich nabídku týkající se portálu MediJob, která je jedním z výstupů.

VÍCE >
30.07.2023
28.06.2023
21.06.2023

Kybernetická bezpečnost - doporučení pro ambulance

V současné době je jistě potřebné i v rámci ambulancí dodržovat pravidla kybernetické bezpečnosti.

Blíže v příloze.

VÍCE >

celkem 563 záznamů na 38 stránkách.