Novinky

15.03.2021

Základní pravidla úhradové vyhlášky MZ pro rok 2021 platící pro AS a vzorové texty dodatků od jednotlivých ZP (stav k 15.3.2021)

Jako již tradičně Vám zde dáváme i letos k dispozici odkaz na  úhradovou vyhlášku pro rok 2021 s výčtem bodů, které považujeme za důležité pro všechny AS. Sama vyhláška MZ vyšla ve Sbírce zákonů 30.10.2020.

Zveřejňujeme zde  již všechny vzorové dodatky  všech ZP mimo VoZP, která se rozhodla letos postupovat přesně dle vyhlášky MZ bez dodatku.

Členům SAS je v jiném článku na našem webu ("Co dělat....") k dispozici kompletní rozbor této  vyhlášky s naším názorem na ní, plánem našeho postupu v jednáních se zdravotními pojišťovnami (ZP) a s hodnocením všech již existujících úhradových dodatků včetně doporučení, jak vůči nim postuvat. 

Žádný ze zveřejněných dodatků Rada SAS neodsouhlasila a nedává tedy ani univerzální doporučení k jeho podpisu.

VÍCE >
07.03.2021
05.03.2021

Rozčílilo Vás vyúčtování VZP za rok 2020? Zbytečně.

Z velké části jde jen o informaci, jak by to dopadlo, pokud by nevyšla Kompenzační vyhláška. Jenže ona vyšla a podle ní bude probíhat konečné vyúčtování.

I v tomto vyúčtování jsou ale části, kterým je třeba věnovat pozornost.

Blíže čtěte zde v příloze a v článcích pod daty 24.11.2020 a 3.3.2021.

VÍCE >
04.03.2021

Dopis hejtmanům

V příloze Vám dáváme na vědomí dopis, který jsme dnes ráno poslali všem hejtmanům a primátoru hl.m.Prahy v souvislosti s rozhodnutím vlády nás povolávat k povinné práci v nemocnicích VÍCE >
03.03.2021

Výsledky prvního jednání na MZ o změně kompenzační vyhlášky pro rok 2020, informace o odměnách za druhou vlnu pandemie (stav k 3.3.2021)

2.3.2021 proběhlo naše jednání s vedením MZ o změně kompenzační vyhlášky MZ pro rok 2020. Projednali jsme také současný stav příprav vyplacení odměn zdravotníkům za druhou vlnu pandemie COVID 19 a stanovili jsme si termín pro zahájení jednání o kompenzační vyhlášce pro rok 2021.

Informace ke všem třem bodům naleznete zde v příloze.

VÍCE >
27.02.2021

Odmítla Vám VZP v lednovém vyúčtování proplacení kódů 09614 a 09616?

Vysvětlení, které jsme zjistili, je zde v příloze. VÍCE >
26.02.2021

Veřejné doporučení vládě a ministerstvu zdravotnictví ČR k dalšímu očkování

Rada SAS zhodnotila současnou situaci v průběhu očkování proti koronaviru v ČR a rozhodla se vydat veřejné doporučení vládě a MZ ČR. Jeho text je zde v příloze.

VÍCE >
23.02.2021

Očkování proti koronaviru - informace pro členy SAS- stav k 23.2.2020, 15.00 hod.

V příloze najdete s tímto problémem související dokumenty, doporučení a informace o výsledcích naších jednání.

Článek je průbězně aktualizován, proto sledujte datum a čas v jeho nadpise.

Poslední aktualizace se týká  zejména lékařů a sester z Jihomoravského kraje a jeho okolí.

VÍCE >
17.02.2021

Stanovisko Rady SAS k záměru nutit ambulantní specialisty pracovat v nemocnicích

16.2.2021 jsme se od samotného ministra zdravotnictví dověděli, že Ústřední krizový štáb zvažuje vydat přinejmenším části ambulantním specialistům pracovní příkaz k práci na JIPkách v nemocnicích.

V příloze Vám dáváme k dispozici naše aktualizované stanovisko k takového myšlence.

VÍCE >
07.02.2021

Zápis z jednání Rady SAS 4.2.2021

zde v  příloze.

Zabývali jsme se zejména našimi úhradami za rok 2020 a v roce 2021 a očkováním.

Součástí zápisu je i usnesení právě k očkování, které dostanou na vědomí všechny krajské úřady i Magistrát hl.m. Prahy. Doporučujeme všem ambulantním specialistům postupovat v jeho duchu.

VÍCE >
27.01.2021

Centrální registrace zdravotníků k očkování proti koronaviru byla spuštěna 26.1.2021

Jsme rádi, že naše tříměsíční úsilí o změnu očkovací strategie MZ bylo korunováno úspěchem. Ambulantní specialisté v ní budou nově zařazeni nikoli do skupiny 1B, ale 1A,. t.j. do čela, kam patří.

Zároveň se nám podařilo prosadit, aby Centrální rezervační systém (CRS) obsahoval i rubriku, v níž se bude moci identifikovat zdravotník.  Tímto označením bude posunut v pořadníku dopředu. 

Jako problematické ale vidíme to, že přes sliby MZ byl  CRS spuštěn až 26.1.2021 odpoledne.

Doporučujeme všem, kteří nevyužili (nebo neměli možnost využít) jiné námi zprostředkované cesty a zatím nejsou a chtějí být očkováni, aby se pak ihned  k očkování zaregistrovali.

Další informace v příloze.

VÍCE >
21.01.2021

Bulletin leden 2021

zde v příloze. Jako tradičně jej dostanete i domů klasickou poštovní cestou. VÍCE >

celkem 458 záznamů na 31 stránkách.