Novinky

06.03.2024

VZP zahájila rozesílání prvního kola vyúčtování roku 2023

Dopis od  vedení VZP s informací k tomuto tématu ze 6.3.2024 máte k dispozici zde v příloze. VÍCE >
02.03.2024

Zpravodaj SAS březen 2024

určený pro všechny ambulantní specialisty zde v příloze VÍCE >
28.02.2024

Bulletin únor 2024

zde v příloze. VÍCE >
22.02.2024

Základní pravidla úhradové vyhlášky MZ pro rok 2024 platící pro AS a vzorové texty dodatků od jednotlivých ZP (stav k 22.2.2024)

Jako tradičně vám zde dáváme k dispozici plné znění úhradové vyhlášky pro rok 2024, která ve Sbírce zákonů vyšla 31.10.2023 s výčtem jejích pro AS důležitých bodů. K dispozici zde máte také  vzorové dodatky  všech ZP mimo VoZP, která i letos žádný dodatek nenabízí a postupovat chce jen dle vyhlášky MZ

Na tomto místě doplňujeme,  že sjezd SAS doporučil všem AS nepodepisovat úhradové dodatky jednotlivých ZP na rok 2024 , pokud nebudou obsahovat lepší podmínky, než jsou ty nám stanovené úhradovou vyhláškou MZ, což přes veškerou naši dosavadní snahu, bohužel, platí z úhlu pohledu většiny AS pro větší část dodatků. 

Členům SAS doporučujeme prostudovat si  článek "Co dělat...."   kde je kompletní rozbor celé   vyhlášky MZ včetně  doporučení k jednotlivým úhradovým dodatkům všech ZP i na základě posouzení jejich rozdílů vůči této vyhlášce. 

VÍCE >
21.02.2024

Zákoník práce a lékaři pracující u více poskytovatelů

Na základě vašich dotazů jsme zjišťovali, zda lékař, který chce pracovat na více místech, musí či nemusí  mít povolení zaměstnavatele, u něhož pracuje na hlavní pracovní poměr. A taky, zda toto mají právo kontrolovat zdravotní pojišťovny.

Stanovisko našich právníků najdete zde v příloze.

VÍCE >
19.02.2024

Otevřené dopisy SAS z 5.2. a 19.2.2024.

První dopis jsme poslali premiérovi a vícepremiérům vlády ČR 5.2.2024.

Vzhledem k tomu, že jsme do 19.2.2024 od žádného z  nich nedostali relevantní reakci, která by v nás vyvolala dojem, že se věcí chtějí opravdu zabývat, obrátili jsme se  na poslance a senátory Parlamentu ČR. K původnímu dopisu  jsme jim přiložili i naše návrhy na řešení situace. Situaci totiž považujeme za opravdu vážnou. 

VÍCE >
16.02.2024

GDPR - stručný návod, jak splnit toto nařízení (stav k 16.2.2024)

V příloze Vám dáváme k dispozici aktualizaci návodu, jak snad bez velké námahy splnit  pravidla nařízení GDPR. Dnes nová je informace k event. provozování kamer.

Samotné předpisy EU se od roku 2018 nijak nezměnily, posunul se ale jejich výklad na základě proběhlých kontrol, což samozřejmě v našich textech zohledňujeme.

Budou-li se tato pravidla či jejich výklad dále jakkoli dále měnit či upřesňovat, budeme jej  i my nadále aktualizovat.

Ujišťujeme Vás, že nás to rozčiluje  stejně jako Vás, ale nic nenasvědčuje tomu, že tato směrnice EU měla snad přestat   platit, t.j. vyhovět jí musíme.

 

VÍCE >
14.01.2024

celkem 577 záznamů na 39 stránkách.