Novinky

07.12.2021

Novela Interního auditu kvality k 30.11.2021

Dne 30.11.2021 vydalo MZ Věstník 13/2021, v němž novelizuje pravidla tzv. Interního auditu kvality i pro ambulance. 

Souhlasíme s Vámi, že pro běžné ambulance jde v naprosté většině jen o zbytečné administrativní  obtěžování, o čemž se nám ale nepodařilo přesvědčit MZ.

Věstník je  pro nás závazný, proto Vám  přílohách dáváme k dispozici doporučení, vzor hodnotícího listu a další dokumenty, které Vám pomohou tento úkol zvládnout.

VÍCE >
26.11.2021

Stanovisko Rady SAS k pracovní povinnosti lékařů pracujících mimo nemocnice vyhlášené vládou ČR k 26.11.2021 a dopis hejtmanům.

25.11.2021 vyhlásila vláda ČR bez konsultací s kýmkoli z odborné věřejnosti pracovní povinnost lékařům pracujícím mimo nemocnice s platností od 26.11.2021

V příloze je stanovisko Rady SAS k tomuto kroku i dopis, který jsme v té souvislosti 26.11.2021 poslali hejtmanům a primátoru hl. m. Prahy.

Věříme, že hejtmani i primátor hl.m.Prahy k této věci přistoupí stejně rozumně a racionálně, jako tomu bylo v březnu 2021, t.j.  s ohledem na naše pacienty (kterých je podstatně víc, než hospitalizovaných), resp. bez ohrožení nejen kvality a dostupnosti, ale i samotné existence ambulantní péče v ČR.

VÍCE >
06.11.2021
10.10.2021
05.10.2021

Vítězství práce nad nekolegialitou - informace ambulantním specialistům o úhradách na rok 2022

Zpráva z jednání Rady poskytovatelů 5.10.2021: 

Navýšení úhrad všem segmentům zdravotní péče v roce 2022 bude  NE 4 %, NE 7 %, 

 ale skoro 9% proti roku 2021.

Podrobnosti čtěte zde v příloze

VÍCE >
19.09.2021

Zápis z jednání Rady SAS 16.9.2021 a její stanovisko k návrhu úhradové vyhlášky MZ na rok 2022

ve znění, v jakém byla poslána k připomínkám 9.9.2021 zde v příloze VÍCE >
17.09.2021

Proč brání SAS své dobré jméno před soudem žalobou na MUDr. Kubka?

V zářiovém čísle časopisu Tempus Medicorum je článek napsaný MUDr. Sojkou, v němž se mimo jiné vyjadřuje k našemu sporu s MUDr. Kubkem. Toto nás vedlo k tomu, že jsme sepsali kompletní informaci o tom, co nám vadilo, vadí a proč na základě usnesení našeho sjezdu bráníme dobré jméno SASu u soudu.

Pokud Vás to zajímá, čtěte zde v příloze.

VÍCE >
02.08.2021

Otevřený dopis Rady SAS ministru zdravotnictví ČR

v němž reagujeme na některé dezinformace zachycené v médiích týkající se vyplácení odměn zdravotníkům pracujícím v ambulancích za práci během 2. vlny pandemie COVID 19 zde v příloze.  VÍCE >
26.07.2021
02.07.2021

IKEM hledá lékaře pro nové očkovací centrum v OC Chodov v Praze 4,

které má být otevřeno od 13.7.2021. Další informace zde v příloze. VÍCE >

celkem 528 záznamů na 36 stránkách.