Zápis z jednání Rady SAS 7.12.2023

Kompletní text zápisu: /files/files_editor_uploads/rada_sas_0712023.pdf