Zápis z jednání Rady SAS 12.10.2023

Kompletní text zápisu: /files/files_editor_uploads/rada_sas_12102023.pdf