Novinky

14.06.2021

Novela kompenzační vyhlášky MZ pro rok 2020 vyšla ve Sbírce zákonů 27.4.2021 - aktualizovaná informace k datu 14.6.2021

Novela kompenzační vyhlášky pro rok 2020 upravuje/zlepšuje pro ty odbornosti AS, které měly v roce 2020 větší propad bodové produkce, než byl předpoklad na konci 1. pololetí 2020, kdy vyšla její původní varianta, hodnoty bodu.

Zároveň nastavuje pravidla pro odměny všech v ambulancích pracujících zdravotníků za jejich práci během druhé vlny pandemie COVID 19, t.j. během 4. čtvrtĺetí 2020.

Právě k tomuto bodu vám dáváme k 19.5., 21.5., 4. a 9.6.2021 nové informace - viz červené texty v příloze - DOPORUČUJEME SI JE PŘEČÍST.

Mimo to Vám zde 11.6.2021 dáváme k dispozici vzor dopisu VZP, který bychom všichni měli v krátké době dostat:

/files/files_editor_uploads/vzp_vzor_dopisu_doplneni_odmen_za_2020_11062021.pdf

 

Ostatní ZP nám poslali informaci k témuž tématu 14.6.2021:

/files/files_editor_uploads/informace_svazu_zp_k_oprave_priloh_2_14062021.pdf

 

Více informací je zde v příloze.

VÍCE >
09.06.2021

Národní očkovací centrum v O2 Universum hledá lékaře

Cestou OS ČLK Praha 6 jsme dostali tento požadavek. Kompletní dopis je zde v příloze. VÍCE >
07.06.2021
27.05.2021

Výsledek dohodovacího řízení o hodnotě bodu a výši úhrad v segmentu AS na rok 2022

26.5.2021 proběhlo poslední jednání  mezi zástupci poskytovatelů a ZP o  úhradách v našem segmentu pro rok 2022. Výsledkem je nedohoda. 

V příloze máte k dispozici protokol z jednání i jednotlivé návrhy, o nichž bylo hlasováno.

Závěrečné jednání DŘ na MZ má proběhnout 18.6.2021. Pokud někdo z účastníků do té doby přijde s nějakým dalším návrhem, je stále čas o něm jednat.

 

VÍCE >
20.05.2021

Bulletin květen 2021

zde v příloze. Zabýváme se v něm všemi t.č. aktuálními otázkami. VÍCE >
13.05.2021

Očkování chronických pacientů proti koronaviru (aktualizace ke dni 13.5.2021, 18.00 hod.)

Na základě rozhodnutí vlády ČR vytvořilo MZ metodiku postupu očkování chronických pacientů proti koronaviru včetně diagnóz, kterých se to v tomto kole bude týkat, kterou 1.4.2021 a následně 9.4. a 26.4.2021 aktualizovalo.

V příloze najdou ambulantní specialisté  informace, zda se to  týká jejich oborů a v případě, že ano, jak mají postupovat.

Článek obsahuje i informace pro pacienty. Dne 10.4.2021 jsme doplnili i aktualizovaný leták právě pro pacienty.

K 26.4.2021 aktualizovalo MZ seznam diagnóz - nově jsou upravena/rozšířena pravidla pro očkování diabetiků.

13.5.2021 prodloužilo MZ platnost kódů všem skupinám chronických pacientů do 15.6.2021.

 

VÍCE >
09.05.2021

Zápis z jednání Rady SAS 6.5.2021

zde v příloze. Zabývali jsme se zejména našimi úhradami za rok 2020, 2021 a na rok 2022.  Pozornost jsme věnovali i novele kompenzační vyhlášce za rok 2020. VÍCE >
11.04.2021

Zápis z jednání Rady SAS 8.4.2021

zde v příloze. Zabývali jsme se zejména úhradami naší práce v letech 2020, 2021 a 2022 a očkováním chronických pacientů. VÍCE >
25.03.2021

Co dělat s úhradovými dodatky na rok 2021 (stav k 25.3.2021)

Úhradová vyhláška MZ na rok 2021 vyšla ve Sbírce zákonů 30.10.2020. Zde v příloze najdete  podrobný  rozbor té její části, která se týká AS včetně našeho názoru na ní a plánu postupu v jednáních se zdravotními pojišťovnami.

Článek jsme tentokrát nejen zaktualizovali, ale také zrevidovali, aby byl maximálně přehledný. S ohledem na vývoj situace v jednáních o kompenzační vyhlášce jsme zaktualizovali i doporučení týkající se podpisů dodatků jednotlivých ZP

Všechny zde komentované dodatky pak najdete v článku "Základní pravidla......", který bude vždy datem v blízkosti toho, který právě čtete.

Věříme, že na základě našeho upozornění jste nezapomněli do konce ledna 2021 poslat všem vašim smluvním ZP

- diplomy CŽV všech vašich nositelů výkonů, kteří je mají, 

- místopřísežná prohlášení, že užíváte objednávkový systém ve smyslu třetí bonifikace - vzor toho prohlášení najdete na konci článku v příloze.

VÍCE >
15.03.2021

Základní pravidla úhradové vyhlášky MZ pro rok 2021 platící pro AS a vzorové texty dodatků od jednotlivých ZP (stav k 15.3.2021)

Jako již tradičně Vám zde dáváme i letos k dispozici odkaz na  úhradovou vyhlášku pro rok 2021 s výčtem bodů, které považujeme za důležité pro všechny AS. Sama vyhláška MZ vyšla ve Sbírce zákonů 30.10.2020.

Zveřejňujeme zde  již všechny vzorové dodatky  všech ZP mimo VoZP, která se rozhodla letos postupovat přesně dle vyhlášky MZ bez dodatku.

Členům SAS je v jiném článku na našem webu ("Co dělat....") k dispozici kompletní rozbor této  vyhlášky s naším názorem na ní, plánem našeho postupu v jednáních se zdravotními pojišťovnami (ZP) a s hodnocením všech již existujících úhradových dodatků včetně doporučení, jak vůči nim postuvat. 

Žádný ze zveřejněných dodatků Rada SAS neodsouhlasila a nedává tedy ani univerzální doporučení k jeho podpisu.

VÍCE >
07.03.2021

celkem 528 záznamů na 36 stránkách.