Informace VZP k vyúčtování v segmentu AS za rok 2021 ze dne 9.6.2022

Vážený pane doktore,

dovoluji si Vás informovat, že jsme zahájili rozesílání finálního vyúčtování hrazených zdravotních služeb za období financování 2021 (s obdobím odevzdání dávek za rok 2021, předané a uznané zdravotní pojišťovnou do 03/2022) smluvním partnerům VZP ČR z vašeho segmentu. Finanční vyúčtování je provedeno dle sjednaného úhradového dodatku, případně dle ust. § 2 zákona č. 160/2021 Sb., o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2021.

Pojišťovna porovnala výslednou úhradu vypočtenou dle sjednaného úhradového dodatku, případně dle vyhlášky č. 428/2020 Sb., s vypočtenou výslednou úhradou dle vyhlášky č. 242/2021 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2021, ve znění vyhlášky č. 100/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 242/2021 Sb., přičemž konečné vypořádání předběžných úhrad a regulačních omezení za rok 2021 bylo provedeno dle toho vyúčtování, ze kterého vyplývá pro Poskytovatele vyšší finanční nárok.

Pokud vám byl na základě předchozího finančního vypořádání uhrazen doplatek, je již zohledněn ve výši konečného vypořádání.

Stejně jako v předchozích letech většina našich partnerů využívajících ke komunikaci s VZP ČR aplikaci VZP Point nalezne své vyúčtování právě ve schránce na VZP Point.

Závěrem bych Vás požádal o laskavé sdílení tohoto oznámení s poskytovateli v rámci segmentu.

S pozdravem

Ing. Jiří Mrázek, MBA

Ředitel odboru úhrad zdravotní péče

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR

www.vzp.cz | Sledujte nás nově na facebook.com/vzpcr