Novinky

02.03.2020

Základní pravidla úhradové vyhlášky MZ pro rok 2020 platící pro AS a vzorové texty dodatků od jednotlivých ZP (stav k 2.3.2020)

Jako již tradičně Vám zde dáváme k dispozici odkaz na  úhradovou vyhlášky pro rok 2020 s výčtem bodů, které považujeme za důležité pro všechny AS. Zároveň  zveřejňujeme jednotlivé vzororové dodatky  všech ZP. 

Členům SAS je v jiném článku na našem webu ("Co dělat....") k dispozici kompletní rozbor této  vyhlášky s popisy dodatků ZP a doporučeními, zda je podepsat či nikoli a co málo udělat a do jaké lhůty, abychom jednotlivým bonifikacím opravdu vyhověli, t.j. dosáhli 17%ního navýšení nominální hodnoty naší práce a tedy úhrad  proti roku 2018. 

VÍCE >
27.02.2020

Dopis poslaný vedení MZ žádající instrukce a pomoc se zajištěním ochranných pomůcek vzhledem k nebezpečí plynoucímu z šíření koronaviru

Dnes ráno jsme se dopisem, který zde přetiskujeme, obrátili na ministra zdravotnictví, jeho náměstka pro zdravotní péči a hlavní hygieničku. VÍCE >
23.02.2020

Další aktualizace otevřené informace určené všem ambulantním specialistům

kterou se, to přiznáváme, snažíme je přesvědčit, aby se stali našimi členy nebo nám alespoň dali plnou moc pro dohodovací řízení o úhradách péče.

Činíme tak ale výhradně výkazem naší práce nikoli výčtem planých slibů.

Tímto článkem doplňujeme informaci z 27.11.2019 a 13.1.2020, které jsou stále dostupné níže.

VÍCE >
09.02.2020
19.01.2020

Bulletin leden 2020

Zde v příloze Vám dáváme k dispozici další vydání našeho bulletinu.

Jak jsme avízovali, jde zejména o informace, co málo a do kdy je třeba udělat, abyste o žádnou bonifikaci nepřišli, resp. abyste maximalizovali své letošní tržby nikoli spekulací či upracováním se, ale navýšením jednotkové ceny Vaší práce.

VÍCE >
19.01.2020

Bonifikační programy VZP PLUS DIABETES a VZP PLUS HYPERTENSE pro roky 2019 a 2020 (aktualizace ke dni 19.1.2020)

Již v srpnu 2019 spustila VZP dva bonifikační programy, které budou v modifikované podobě nabízeny i v roce 2020:

1. VZP PLUS DIABETES, který se týká praktických lékařů, internistů  a diabetologů,

2. VZP PLUS HYPERTENSE, který se týká praktických lékařů, internistů a kardiologů.

V příloze máte k dispozici kompletní informace o obou programech a jejich metodiky.

VÍCE >
13.01.2020

Aktualizovaná otevřená informace pro ambulantní specialisty,

kterou se, to přiznáváme, snažíme je přesvědčit, aby se stali našimi členy nebo nám alepspoň dali plnou moc pro dohodovací řízení o úhradách péče.

Činíme tak ale výhradně výkazem naší práce nikoli výčtem planých slibů.

Tímto článkem doplňujeme informaci z 27.11.2019, která je stále dostupná níže.

VÍCE >
12.01.2020
17.12.2019

Informace MZ o nových pravidlech pro předpis léků na recept od roku 2020

Zde Vám dáváme k dispozici informaci, která nám právě přišla. VÍCE >
16.12.2019

Zápis z jednání Rady SAS 12.12.2019

zde v příloze. Zabývali jsme se zejména úhradami v roce 2020 a také e.neschopenkou.

Přílohou zápisu je i text předžalobní výzvy, která již byla odeslána prezidentu ČLK na základě toho, že nijak nereagoval na naši dřívější otevřenou výzvu a pokračuje v útocích proti nám s nepravidivými argumenty.

Informace k tomuto problému najdete i v článku pod datem 29.10.2019 na tomto webu.

 

VÍCE >
05.12.2019

Připomínky Rady SAS k návrhu zákona o e.health.

V druhé polovině listopadu nám byl z MZ v rámci připomínkového řízení zaslán návrh zákona o e.health. Naše připomínky i samotný návrh MZ, k němuž se vyjadřujeme, najdete zde v příloze. VÍCE >
27.11.2019

Informace o Portálu zdravotních pojišťoven

Na našem letošním sjezdu nám zástupci Svazu zdravotních pojišťoven slíbili aktuální informaci k jejich Portálu, zejména ke způsobu přihlašování se na něj. Najdete ji zde v příloze. VÍCE >
09.11.2019

Usnesení sjezdu SAS 2019, další pozitivní informace od VZP

8.11.2019 proběhl v Kongresovém centru Floret v Průhonicích u Prahy letošní sjezd SAS. V příloze máte k dispozici kompletní znění jeho usnesení a informaci, kterou na sjezdu přednesl generální ředitel VZP ing. Zdeněk Kabátek. VÍCE >

celkem 501 záznamů na 34 stránkách.