MEZIOBOROVÝ KONGRES SAS, KC HOTELU GALANT, MIKULOV, 24. až 25.5.2024

Vlastní zdraví - základní předpoklad pro stabilitu a fungování praxe.

Tímto vás zveme na jeho další ročník. 

Naše pozvánka/files/files_editor_uploads/pozvanka_mikulov_2024.pdf

Chcete znát program kongresu a další informace k němu? Klikněte zde níže na "Více informací"


Více informací

Novinky

13.05.2021

Očkování chronických pacientů proti koronaviru (aktualizace ke dni 13.5.2021, 18.00 hod.)

Na základě rozhodnutí vlády ČR vytvořilo MZ metodiku postupu očkování chronických pacientů proti koronaviru včetně diagnóz, kterých se to v tomto kole bude týkat, kterou 1.4.2021 a následně 9.4. a 26.4.2021 aktualizovalo.

V příloze najdou ambulantní specialisté  informace, zda se to  týká jejich oborů a v případě, že ano, jak mají postupovat.

Článek obsahuje i informace pro pacienty. Dne 10.4.2021 jsme doplnili i aktualizovaný leták právě pro pacienty.

K 26.4.2021 aktualizovalo MZ seznam diagnóz - nově jsou upravena/rozšířena pravidla pro očkování diabetiků.

13.5.2021 prodloužilo MZ platnost kódů všem skupinám chronických pacientů do 15.6.2021.

 

VÍCE >
09.05.2021

Zápis z jednání Rady SAS 6.5.2021

zde v příloze. Zabývali jsme se zejména našimi úhradami za rok 2020, 2021 a na rok 2022.  Pozornost jsme věnovali i novele kompenzační vyhlášce za rok 2020. VÍCE >
11.04.2021

Zápis z jednání Rady SAS 8.4.2021

zde v příloze. Zabývali jsme se zejména úhradami naší práce v letech 2020, 2021 a 2022 a očkováním chronických pacientů. VÍCE >
25.03.2021

Co dělat s úhradovými dodatky na rok 2021 (stav k 25.3.2021)

Úhradová vyhláška MZ na rok 2021 vyšla ve Sbírce zákonů 30.10.2020. Zde v příloze najdete  podrobný  rozbor té její části, která se týká AS včetně našeho názoru na ní a plánu postupu v jednáních se zdravotními pojišťovnami.

Článek jsme tentokrát nejen zaktualizovali, ale také zrevidovali, aby byl maximálně přehledný. S ohledem na vývoj situace v jednáních o kompenzační vyhlášce jsme zaktualizovali i doporučení týkající se podpisů dodatků jednotlivých ZP

Všechny zde komentované dodatky pak najdete v článku "Základní pravidla......", který bude vždy datem v blízkosti toho, který právě čtete.

Věříme, že na základě našeho upozornění jste nezapomněli do konce ledna 2021 poslat všem vašim smluvním ZP

- diplomy CŽV všech vašich nositelů výkonů, kteří je mají, 

- místopřísežná prohlášení, že užíváte objednávkový systém ve smyslu třetí bonifikace - vzor toho prohlášení najdete na konci článku v příloze.

VÍCE >
15.03.2021

Základní pravidla úhradové vyhlášky MZ pro rok 2021 platící pro AS a vzorové texty dodatků od jednotlivých ZP (stav k 15.3.2021)

Jako již tradičně Vám zde dáváme i letos k dispozici odkaz na  úhradovou vyhlášku pro rok 2021 s výčtem bodů, které považujeme za důležité pro všechny AS. Sama vyhláška MZ vyšla ve Sbírce zákonů 30.10.2020.

Zveřejňujeme zde  již všechny vzorové dodatky  všech ZP mimo VoZP, která se rozhodla letos postupovat přesně dle vyhlášky MZ bez dodatku.

Členům SAS je v jiném článku na našem webu ("Co dělat....") k dispozici kompletní rozbor této  vyhlášky s naším názorem na ní, plánem našeho postupu v jednáních se zdravotními pojišťovnami (ZP) a s hodnocením všech již existujících úhradových dodatků včetně doporučení, jak vůči nim postuvat. 

Žádný ze zveřejněných dodatků Rada SAS neodsouhlasila a nedává tedy ani univerzální doporučení k jeho podpisu.

VÍCE >
07.03.2021
05.03.2021

Rozčílilo Vás vyúčtování VZP za rok 2020? Zbytečně.

Z velké části jde jen o informaci, jak by to dopadlo, pokud by nevyšla Kompenzační vyhláška. Jenže ona vyšla a podle ní bude probíhat konečné vyúčtování.

I v tomto vyúčtování jsou ale části, kterým je třeba věnovat pozornost.

Blíže čtěte zde v příloze a v článcích pod daty 24.11.2020 a 3.3.2021.

VÍCE >
04.03.2021

Dopis hejtmanům

V příloze Vám dáváme na vědomí dopis, který jsme dnes ráno poslali všem hejtmanům a primátoru hl.m.Prahy v souvislosti s rozhodnutím vlády nás povolávat k povinné práci v nemocnicích VÍCE >
03.03.2021

Výsledky prvního jednání na MZ o změně kompenzační vyhlášky pro rok 2020, informace o odměnách za druhou vlnu pandemie (stav k 3.3.2021)

2.3.2021 proběhlo naše jednání s vedením MZ o změně kompenzační vyhlášky MZ pro rok 2020. Projednali jsme také současný stav příprav vyplacení odměn zdravotníkům za druhou vlnu pandemie COVID 19 a stanovili jsme si termín pro zahájení jednání o kompenzační vyhlášce pro rok 2021.

Informace ke všem třem bodům naleznete zde v příloze.

VÍCE >
27.02.2021

Odmítla Vám VZP v lednovém vyúčtování proplacení kódů 09614 a 09616?

Vysvětlení, které jsme zjistili, je zde v příloze. VÍCE >

celkem 567 záznamů na 38 stránkách.