Novinky

14.08.2020

Tisková zpráva SAS k situaci ambulantních specialistů (13.8.2020)

Ambulantní specialisté přišli během 8 let o 15 miliard korun. Díky pandemii jim klesly příjmy o 66 %.

Čtěte v příloze.

VÍCE >
26.07.2020

Zápis z jednání Rady SAS 23.7.2020

zde v příloze. Zabývali jsme se zejména aktuální situací v souvislosti s onemocněním COVID 19 a pravidly pro distanční péči, kde jsme prakticky zcela ve shodě se Sdružením praktických lékařů a Společností všeobecného lékařství. VÍCE >
08.07.2020

Informace o finanční podpoře státu vzhledem k probíhající epidemii - stav k 8.7.2020

V příloze Vám přetiskujeme informace z webů Ministerstva  financí a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR o

1.  o faktickém odložení povinnosti odevzdat daňové přiznání za daň z příjmů  fyzických a právnických osob za rok 2019, o faktickém odložení 3. a 4. vlny EET, o kompenzačním bonusu ve výši 25 tisíc Kč pro OSVČ a některá s.r.o. 

2.  o programech Antivirus 

VÍCE >
24.06.2020

DOHODA v segmentu AS v rámci DŘ o úhradách v roce 2021 (informace k datu 24.6.2020)

17.6.2020 odpoledne proběhlo poslední jednání zástupců poskytovatelů našeho segmentu se zdravotními pojišťovnami v rámci DŘ o úhradách na rok 2021.

Výsledkem je DOHODA, která je sice svými parametry horší, než byly dohody pro roky 2019 a 2020, nicméně jsme svým souhlasem s ní akceptovali požadavek ČLK(o.s.), že její součastí musí být změna seznamu výkonů (navýšení hodnoty práce nositele výkonů o 10 %) i za cenu poklesu hodnot bodů či koeficientů.

Jen jsme tedy hlídali, aby byl  zachován princip, že konečným efektem bude v každém případě nárůst našich úhrad. 

K dohodě se stejným výsledkem jsme tedy mohli dospět rychleji, její princip by mohl být jednodušší a pro mnohé lékaře průhlednější, rozhodně ale platí, že jde o průměrný 3% nárůst našich úhrad proti roku 2020, což znamená, že máme spolu s praktickými lékaři domluveno pro rok 2021 ve vztahu k ostatním segmentům nejvyšší  procento navýšení.

Podrobnosti zde v příloze.

VÍCE >
21.06.2020

Zápis z jednání Rady SAS 18.6.2020,

na kterém jsem se zabývali zejména návrhem kompenzační vyhlášky MZ pro rok 2020, dohodou o úhradách na rok 2021 i např. návrhem na nový výkon klinického vyšetření provedeného distančním způsobem  VÍCE >
08.06.2020

Nová povinnost - dodatek k provoznímu řádu ve vztahu k onemocnění COVID 19

Od Vás víme, že Magistrát hl.m. Prahy a KÚ Pardubického a Karlovarského kraje začaly vyžadovat, abychom si vytvořili dodatek k provoznímu řádu v souvislosti s onemocněním COVID 19.

Vzhledem k tomu, že jde o pokyn  MZ, lze předpokládat, že podobně budou v krátké době postupovat i ostatní KÚ.

V příloze najdete návod, jak na to.

VÍCE >
04.06.2020

Bulletin SAS červen 2020

naleznete zde v příloze. Tentokrát se, samozřejmě, věnujeme hlavně úhradám v roce 2020 a 2021, ale i dalším aktuálním tématům VÍCE >
20.05.2020

Pozitivní informace ZPMV k vyúčtování roku 2019

V příloze můžete číst dopis zdravotní ředitelky ZPMV z 20.5.2020, který o tomto informuje. VÍCE >
10.05.2020
04.05.2020

Stanovisko Rady SAS k návrhu vedení ČLK navýšit ohodnocení práce nositelů výkonů

v Seznamu výkonů o 20% zde v příloze.

Toto stanovisko jsme přijali 23.2.2020. Od té doby permanentně jednáme na všech úrovních jak o pozitivních změnách seznamu výkonů, tak o navýšení našich úhrad, v poslední době v souvislosti s pandemií i o dalších otázkách klíčových pro ekonomiku našich ambulancí.

Jde nám především o reálnou pomoc AS, nikoli jen o občasné s nikým neprojednané obsahově nedotažené "výstřely", které mají možná sloužit jen k pokusům o následnou kritiku těch, kteří s nimi rovnou slepě nesouhlasí.

VÍCE >
26.04.2020

Zápis z jednání Rady SAS 23.4.2020

V příloze Vám dáváme k dispozici zápis z našeho jednání 23.4.2020. Zabývali jsme se zejména současnou situací, návrhy na financování naší péče v roce 2020 a 2021.

Vydali jsme také naléhavé upozornění všem AS, které je přílohou č. 2 zápisu.

VÍCE >
25.04.2020

Několik odkazů na články v Medical Tribune

Víme, že ne každý z Vás pravidelně sleduje stránky Medical Tribune. 

V příloze jsme si dovolili umístit několik odkazů na snad zajímavé rozhovory k současné situaci.

VÍCE >
08.04.2020

Společné prohlášení k situaci v českém zdravotnictví

Sdružení ambulantních specialistů, České stomatologické komory a Sdružení soukromých gynekologů ze dne 8.4.2020 zde v příloze VÍCE >

celkem 522 záznamů na 35 stránkách.