Zápis z jednání Rady SAS 7.4.2022,

Kompletní zápis: /files/files_editor_uploads/rada_sas_07042022.pdf