Novinky

25.09.2020
17.09.2020

Aktualizované doporučení Rady SAS ambulantním specialistům (aktualizace k 17.9.2020)

pro práci v ambulancích v souvislosti s narůstající intenzitou epidemie COVID 19 zde v příloze.

 

VÍCE >
13.09.2020
01.09.2020

Informace všem ambulantním specialistům ke dni 1.9.2020,

kterou navazujeme na předchozí také souhrnné články.

VÍCE >
23.08.2020

Respirátory, roušky, ochranné pomůcky (stav 23.8.2020)

25.5.2020 byla ukončena centrální distribuce osobních ochranných pomůcek z MZ i MV.

Ještě jednou i touto cestou děkujeme všem, kteří s ní v krajích pomohli.

V příloze nyní najdete doporučení MZ k ochraně dýchacích cest, materiály Výzkumného ústavu bezpečnosti práce týkající se respirátorů a také seznam výrobců dezinfekce ANTI COVID včetně všech kontaktů na ně a i první kontakty na  prodejce ostatních ochranných pomůcek, které vy sami doporučujete kolegům.

VÍCE >
14.08.2020

Tisková zpráva SAS k situaci ambulantních specialistů (13.8.2020)

Ambulantní specialisté přišli během 8 let o 15 miliard korun. Díky pandemii jim klesly příjmy o 66 %.

Čtěte v příloze.

VÍCE >
26.07.2020

Zápis z jednání Rady SAS 23.7.2020

zde v příloze. Zabývali jsme se zejména aktuální situací v souvislosti s onemocněním COVID 19 a pravidly pro distanční péči, kde jsme prakticky zcela ve shodě se Sdružením praktických lékařů a Společností všeobecného lékařství. VÍCE >
08.07.2020

Informace o finanční podpoře státu vzhledem k probíhající epidemii - stav k 8.7.2020

V příloze Vám přetiskujeme informace z webů Ministerstva  financí a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR o

1.  o faktickém odložení povinnosti odevzdat daňové přiznání za daň z příjmů  fyzických a právnických osob za rok 2019, o faktickém odložení 3. a 4. vlny EET, o kompenzačním bonusu ve výši 25 tisíc Kč pro OSVČ a některá s.r.o. 

2.  o programech Antivirus 

VÍCE >
24.06.2020

DOHODA v segmentu AS v rámci DŘ o úhradách v roce 2021 (informace k datu 24.6.2020)

17.6.2020 odpoledne proběhlo poslední jednání zástupců poskytovatelů našeho segmentu se zdravotními pojišťovnami v rámci DŘ o úhradách na rok 2021.

Výsledkem je DOHODA, která je sice svými parametry horší, než byly dohody pro roky 2019 a 2020, nicméně jsme svým souhlasem s ní akceptovali požadavek ČLK(o.s.), že její součastí musí být změna seznamu výkonů (navýšení hodnoty práce nositele výkonů o 10 %) i za cenu poklesu hodnot bodů či koeficientů.

Jen jsme tedy hlídali, aby byl  zachován princip, že konečným efektem bude v každém případě nárůst našich úhrad. 

K dohodě se stejným výsledkem jsme tedy mohli dospět rychleji, její princip by mohl být jednodušší a pro mnohé lékaře průhlednější, rozhodně ale platí, že jde o průměrný 3% nárůst našich úhrad proti roku 2020, což znamená, že máme spolu s praktickými lékaři domluveno pro rok 2021 ve vztahu k ostatním segmentům nejvyšší  procento navýšení.

Podrobnosti zde v příloze.

VÍCE >
21.06.2020

Zápis z jednání Rady SAS 18.6.2020,

na kterém jsem se zabývali zejména návrhem kompenzační vyhlášky MZ pro rok 2020, dohodou o úhradách na rok 2021 i např. návrhem na nový výkon klinického vyšetření provedeného distančním způsobem  VÍCE >
08.06.2020

Nová povinnost - dodatek k provoznímu řádu ve vztahu k onemocnění COVID 19

Od Vás víme, že Magistrát hl.m. Prahy a KÚ Pardubického a Karlovarského kraje začaly vyžadovat, abychom si vytvořili dodatek k provoznímu řádu v souvislosti s onemocněním COVID 19.

Vzhledem k tomu, že jde o pokyn  MZ, lze předpokládat, že podobně budou v krátké době postupovat i ostatní KÚ.

V příloze najdete návod, jak na to.

VÍCE >
04.06.2020

Bulletin SAS červen 2020

naleznete zde v příloze. Tentokrát se, samozřejmě, věnujeme hlavně úhradám v roce 2020 a 2021, ale i dalším aktuálním tématům VÍCE >

celkem 573 záznamů na 39 stránkách.