Novinky

04.06.2018

Tisková zpráva Koalice soukromých lékařů ze dne 4.6.2018,

kterou reagujeme na aktuální dění související s jednáním o úhradách v roce 2019 VÍCE >
31.05.2018

Co to je projekt Ukrajina?

V mediích i mimo ně se v současné době i velmi emotivně diskutuje na téma tzv. Projektu Ukrajina. Lékařské komory jsou proti němu, někteří politici ho hájí. Bohužel často i s užitím  argumentů, nad nimiž nám zůstává rozum stát. Velmi často se zdá, že diskutující ani nevědí, co je jeho podstatou a jaké může mít dopady na kvalitu zdravotní péče v ČR.

Proto jsme uvítali, že Česká stomatologická komora vydala tiskovou zprávu, v níž jej velmi stručně charakterizuje.

Tuto zprávu najdete i zde v příloze. Doporučujeme Vám ji k přečtení.

 

VÍCE >
24.05.2018

Výsledek předběžné fáze DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad na rok 2019 v segmentu AS

Dne 24.5.2018 proběhlo závěrečné jednání zástupců poskytovatelů segmentu AS se  ZP. Výsledkem je (na rozdíl od minulých více než 11 let) DOHODA, která byla  ze strany poskytovatelů i ZP přijata konsensuálně.

Její kompletní text Vám dáváme k dispozici v příloze.

Nebude-li úspěšně napadena jiným segmentem (což nepředpokládáme) nebo ve veřejném zájmu změněna MZ (jsme si jisti, že objektivně v rozporu s veřejným zájmem není ani trochu), máme již dnes stanovena pravidla úhrady naší péče v příštím roce.

Ten AS, který splní v ní obsažená kritéria kvality, bude moci  dosáhnout na cca 6%ní navýšení úhrad proti roku 2018.

VÍCE >
21.05.2018

Informace VZP o zahájení rozesílání 2. kola vyúčtování roku 2017

V příloze naleznete dopis, který jsme dnes k tomu održeli od vedení VZP. VÍCE >
20.05.2018
01.05.2018

GDPR - stručný návod, jak splnit toto nařízení (stav k 1.5.2018)

V příloze Vám dáváme k dispozici "kuchařku", která Vám dle našeho názoru pomůže velmi snadno a také snad rychle splnit (zatím známá) pravidla nařízení GDPR. 

Dnes s již druhou  aktualizací - po informaci k dopisům posílaným Českou poštou přidáváme doporučení k elektronické a telefonické komunikaci s pacientem.

Budou-li se tato pravidla či jejich výklad dále jakkoli měnit či upřesňovat, budeme ji i my nadále aktualizovat.

Bohužel -  jako ostatně u většiny ostatních nových předpisů - i zde jde pro lékaře, kteří respektují v ČR platné zákony, jen o několik (až deset) slohových cvičení.

Rozčiluje nás to stejně jako Vás, ale nic nenasvědčuje tomu, že tato směrnice EU nebude od května 2018 platit, t.j. vyhovět jí musíme.

V přílohách máte tedy stručnou úvodní informaci a také jednoduchý návod krok za krokem, jak postupovat.

VÍCE >
25.04.2018

Radikální změna postoje ZPMV vůči tzv. refresh-kurzům. Výsledek jednání 24.4.2018

Na základě toho, že některé pobočky ZPMV začaly rozesílat jednotlivým poskytovatelům dopis, v němž podmiňují proplácení kódů 21510 a 21520 po konci roku 2018 doložením absolvování tzv. refresh-kurzu do konce června 2018, proběhlo 24.4.2018 jednání MUDr. Zorjana Jojka, předsedy SAS, s PharmDr. Ivanou Cimalovou, zdravotní ředitelkou ZPMV.

Výsledek a doporučení, jak postupovat, pokud jste dopis také dostali či dostanete, máte zde v příloze.

VÍCE >
23.04.2018

Způsob uplatnění regulačních srážek za rok 2017 u ZPMV

Dopis, který jsme dnes dostali od ZPMV, je zde v příloze VÍCE >
22.04.2018
12.04.2018

Bulletin duben 2018

V příloze máte k dispozici další vydání našeho bulletinu. Zabýváme se stále ještě i úhradami na rok 2018, ale už i na rok 2019, GDPR atd. VÍCE >
30.03.2018

OZP (poj. 207) nebude v rámci vyúčtování roku 2017 uplatňovat srážky

za předpis léků, zdravotnických prostředků a indukované péče. Nedočerpané prostředky použije k zohledňování překročení limitů maximálních úhrad za výkony na základě uplatněných žádostí  v  rámci namitkového řízení.

Dopisy nás o tom informovala  výkonná ředitelka OZP, MUDr. Plšková.

VÍCE >
26.03.2018
15.03.2018

Co dělat s úhradovými dodatky na rok 2018 (stav ke dni 15.3.2018)

Zde máte k dispozici novou verzi našeho popisu úhradové vyhlášky na rok 2018. Uvádíme i hodnocení jednotlivých dodatků. 

V současné době máme domluveny  již všechny.

U VZP se nám podařilo prolomit prosincovou nevýhodnou dohodu mezi VZP a ČLK (čtěte v příloze). 

Všechny dodatky odpovídající dohodám mezi námi a ZP doporučujeme naprosté většině AS k podpisu s tím, že předtím si pečlivě prostudujte jejich hodnocení zde v příloze.

Nadále platí, že mimo odbornosti 305, 306, 308 a 309 doporučujeme nepodepisovat dodatky od ZP, pokud budou ve znění  přílohy č. 3 vyhlášky MZ, t.j. v tom smyslu, který rozebíráme zde v příloze.

VÍCE >

celkem 465 záznamů na 31 stránkách.