Novinky

11.01.2021

Zápis z jednání Rady SAS 7.1.2021

zde v příloze.

Zabývali jsme se zejména očkováním proti koronaviru (hlavně z hlediska přednostního práva AS být očkován i jejich možnostmi se aktivně zapojit do procesu očkování ostatních občanů ČR), našimi úhradami za rok 2020 a v roce 2021, ale také např. návrhem na změnu pravidel pro tzv. interní audit.

K zápisu přikládáme i stanovisko Koalice soukromých lékařů právě k tomu internímu auditu.

 

VÍCE >
09.01.2021

Údajný zákaz očkování zdravotníků mimo COVID jednotky

Na TV Prima zazněla večer 8.1.2021 informace, že ministr zdravotnictví zastavil očkování všech zdravotníků, kteří nepracují na tzv. COVID jednotkách. Nezpochybňujeme, že COVID jednotky jsou z hlediska nákazy pro zdravotníky nejvíce rizikové, t.j. tito lidé jistě mají být proočkováni jako první.

Na druhou stranu na základě zhodnocení  míry nemocnosti ostatních skupin zdravotníků a  obsahu jejich práce bychom takové rozhodnutí ministra považovali za velmi špatné, situaci v rámci pandemie COVID19 spíše zhoršující.

Proto jsme 9.1.2021 poslali ministrovi zdravotnictví dopis. V příloze jej máte k dospozici včetně jeho odpovědi.

Jsme rádi, že jde nejspíše o "novinářskou kachnu".

 

VÍCE >
09.01.2021

Odměny zdravotníkům za práci během pandemie COVID 19

Velmi si vážíme práce kolegyň a kolegů na tzv. COVID jednotkách. Souhlasíme s tím, že mají být maximálním možným způsobem odměněni.

Zároveň ale registrujeme, že odměny za práci během první vlny pandemie dostali i jiní nemocniční pracovníci, nikoli však zdravotníci z mimonemocničních ambulancí, ačkoli obsah jejich práce a míra rizika nákazy koronavirem jsou zcela srovnatelné.

VÍCE >
04.01.2021

Informace k nabídce dodatku ke smlouvě (úpravě délky její platnosti) od VoZP - stav k 4.1.2021

V listopadu až prosinci 2020 dostala část ambulatních specialistů nabídku dodatku VoZP. Šlo o úpravu článku V. této smlouvy, t.j. doby jejího trvání.

V příloze k tomu najdete kompletní informaci. 

VÍCE >
13.12.2020

Zápis z jednání Rady SAS 10.12.2020

zde v příloze. Zabývali jsme se zejména úhradami naší péče, a to jak v roce 2020, tak 2021. VÍCE >
11.12.2020

Všeobecná zdravotní pojišťovna nebude za rok 2020 uplatňovat regulační srážky

v segmentu ambulantních specialistů za předpis léků, zdravotnických  prostředků a indukované péče.

Více čtěte v příloze.

VÍCE >
06.12.2020

Nová bonifikace nabízená OZP (poj. 207) ambulantním specialistům (AS) ještě pro rok 2020

V posledních dnech se na nás obrací řada z Vás s otázkou na náš názor na dodatek, který v těchto dnech rozesílá  OZP. Jeho podstatou je bonifikace v případě pozitivního hodnocení pojištěnci OZP - držiteli VITAKARTY.

V příloze můžete číst postoj Rady SAS k této nabídce.

VÍCE >
15.11.2020

Zápis z jednání Rady SAS 12.11.2020

Zabývali jsme se zejména našimi úhradami v roce 2020 a 2021 v souvislosti s pandemii onemocnění COVID 19 VÍCE >
11.11.2020

XARELTO 15 a 20 mg - změny úhradových pravidel platné od 1.11.2020

V minulých dnech jsme dostali informaci, že se s platností od 1.11.2020 mění úhradová pravidla pro předpis Xarelta. Dotázali jsme tedy SÚKL, abychom se dověděli, o jaké přesně změny jde. Zajímalo nás také, zda se změny týkají jen Xarelta, či event. i některých jiných NOAKů.

Zde v příloze je kompletní informace, kterou jsme získali.

VÍCE >
04.11.2020

Dopisy krajských úřadů (stav k 4.11.2020)

V posledních dnech se na nás i Vás, jednotlivé lékaře, začaly obracet některé krajské úřady s žádostmi týkajícími se sučasné situace v rámci pandemie COVID 19.

V příloze máte k dispozici jejich dopisy s našimi komentáři. Budou-li přicházet další, budeme je zde postupně (i s komentáři) zveřejňovat.

VÍCE >
02.11.2020

Povinné EET pro lékaře se odsouvá na rok 2023

Dne 2.11.2020 vyšel v Sbírce zákonů zákon 449/2020 Sb., kterým se novelizuje zákon 137/2020 Sb. 

Pro nás, ambulantní specialisty, znamená to, že naše povinnost EET se odsouvá z původního termínu 1.1.2021 na dobu až od 1.1.2023.

VÍCE >
16.10.2020

Výzva ambulantním specialistům, dopis ministru zdravotnictví, tisková zpráva.

Ve výzvě navazujeme na dohodu se zdravotními pojišťovnami z letošního jara, kdy se nám podařilo zachovat neCOVIDovou ambulantní péči se zachováním bezpečí pro pacienty.

V dopise ministru zdravotnictví žádáme vysvětlení jeho výroku v Událostech na ČT 14.10.2020

Tiskovou zprávou oslovujeme naše pacienty.

VÍCE >
11.10.2020

Zápis z jednání Rady SAS 8.10.2020

zde v příloze. Zabývali jsme se zejména otázkami souvisejícími s pandemii COVID 19 VÍCE >

celkem 573 záznamů na 39 stránkách.