Poděkování ambulantním specialistům za nabídku pomoci s očkováním proti COVIDu19.

Žádost ambulantním specialistům o pomoc s očkováním proti COVIDu19 z 30.11.2021.

 

Vážená paní doktorko,

Vážený pane doktore,

obracím se na Vás - ambulantní specialisty - na základě usnesení Rady poskytovatelů, což je poradní orgán ministra zdravotnictví, který např.   pomohl i našemu segmentu zajistit navýšení našich úhrad v roce 2022 o skoro 9 % proti roku 2021.

Dne 30.11.2021 v ní byla řešena akutní potřeba co nejširšího zapojení lékařů a sester do očkování proti COVIDu 19, neboť nemocnice již k tomu nemají potřebnou kapacitu, přičemž je, samozřejmě, preferováno, aby tato pomoc byla čistě a jen dobrovolná v rozsahu, v němž se jednotliví zdravotníci sami nabídnou, nikoli s využitím pracovních příkazů podle nařízení vlády z 25.11.2021.

Urgentnost situace je i příčinou toho, že jsme aktuálně žádáni o pomoc v očkovacích centrech s tím, že jakmile dojde ke zklidnění, budou moci ti z nás, kteří budou mít zájem, očkovat ve svých ambulancích.

Jistě není třeba Vám vysvětlovat závažnost situace, proto se jen omezím na formulaci zadání:

Pokud máte sama/sám, event. s Vámi spolupracující sestřička volnou jakkoli velkou časovou kapacitu a jste ochotna/ochoten pomoci  v pro Vás blízkém očkovacím centru, prosím, napište na mail saspockovanicovid@seznam.cz :

Své jméno, titul, obor, IČZ, IČP,

Kraj, okres a město, event. městskou část, kde provozujete ambulanci,

Kontaktní telefon,

Kontaktní mail,

Časový rozsah, v němž se nabízíte (počet hodin v týdnu, event. v kterých dnech v týdnu, možnost práce v pozdních odpoledních hodinách či večer, o víkendech či během svátečních dnů).

 

Prosím, počítejte s tím, že potřeba Vaší pomoci bude jistě trvat celý prosinec a nejspíše i minimálně část ledna.

Předem velice děkuji všem těm z Vás, kteří na tuto žádost zareagují kladně  a pomohou.

MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR, člen Rady poskytovatelů.