Zápis z jednání Rady SAS 16.9.2021 a její stanovisko k návrhu úhradové vyhlášky MZ na rok 2022

Zápis z jednání Rady SAS:

/files/files_editor_uploads/rada_sas_16092021.pdf

Stanovisko Rady SAS k příloze č. 3 návrhu úhradové vyhlášky MZ pro rok 2022:

/files/files_editor_uploads/rada_sas_stanovisko_k_navrhu_uhradove_vyhlasky_2022_20092021.pdf