Proč brání SAS své dobré jméno před soudem žalobou na MUDr. Kubka?

Podstata dnes již soudního sporu SAS v. MUDr. Kubek:

/files/files_editor_uploads/podstata_zaloby_na_mudr_kubka_16092021.pdf

 

Dopředu deklarujeme toto:

Naše žaloba na MUDr. Kubka se nijak netýká ČLK jako celku. Jde čistě o obranu proti dle našeho názoru lživým tvrzením jedné osoby. Víme, že žádný další člen ČLK ani ČLK jako celek nemají s tím, co ve svých textech napsal MUDr. Kubek a co napadáme žalobou, nic společného.

Z toho důvodu také očekáváme, že MUDr. Kubek nebude v tomto sporu zneužívat společné finanční prostředky všech členů ČLK, mezi něž patříme i my. Očekáváme, že mimo placenou inzerci nebude zneužívat i prostoru v časopise Tempus Medicorum