Novinky

03.12.2018

Zápis skutečného majitele právnické osoby

V posledních dnech jsme se dověděli, že právnické osoby (ne jen s.r.o., ale i spolky, o.p.s. a  další) mají povinnost zapsat se do rejstříku  skutečných majitelů.

V příloze máte k věci podrobnější informace.

Dopředu deklarujeme, že pokud si budete při četbě tohoto textu připadat jako v "Kocourkově", pak naše pocity jsou identické. Ale právníci jsou toho jednoznačného názoru, že i tento předpis dodržet musíme.

VÍCE >
18.11.2018

Zápis z jednání Rady SAS 15.11.2018

V příloze Vám dáváme k dispozici zápis z celého jednání. Mimo jiné jsme se věnovali našemu stanovisku ke gate-keepingu a také požadavky na racionální elektronizaci českého zdravotnictví. Oba materiály jsou přílohami zápisu. VÍCE >
16.11.2018

Požadavky Rady SAS na racionální elektronizaci českého zdravotnictví

Jako naší reakci na právě projednávaný věcný záměr zákona o e.health jsme aktualizovali naše požadavky, které jsou prakticky stejné již deset let. VÍCE >
16.11.2018

Bulletin listopad 2018

V příloze Vám dáváme k dispozici další vydání našeho bulletinu, který k Vám také míří klasickou poštou a mailingem. VÍCE >
03.11.2018

Usnesení sjezdu SAS 2018

2.11.2018 proběhl v KC Floret sjezd našeho sdružení. Kompletní text usnesení je Vám k dispozici zde v příloze. VÍCE >
12.10.2018

Informace pro lékaře odbornosti 205 a 207 o úhradě spirometrie

a souvisejících výkonů (25213, 25215, 25217, 25225, 25227, 25231) v letech 2017 a 2018.

Na základě příslibu pojišťoven ze dne 24.5.2018 s nimi proběhlo během léta několik jednání. Našim cílem bylo to, aby výše uvedené výkony měly již od roku 2017 úhradu na úrovni platného seznamu výkonů, t.j. aby pro dotčené lékaře neznamenaly (jako dosud) jen navýšení jejich nákladů na jimi poskytovanou zdravotní péči.

Máme za to, že  tento úkol byl s platností od roku 2017 splněn. Návod, jak každý z Vás dosáhnete narovnání úhrady těchto výkonů u všech svých smluvních ZP, naleznete zde v příloze.

VÍCE >
10.10.2018

Dohoda o nové rámcové smlouvě pro segment AS

Dne 9.10.2018 byla mezi námi a pojišťovnami uzavřena dohoda o nové rámcové smlouvě, o níž jsme museli začít jednat, neboť to inicioval bývalý ministr zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslav Ludvík  a současný Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch je toho názoru, že jednou takto iniciované jednání  je nutné dotáhnout.

Více čtěte v příloze.

VÍCE >
19.09.2018

Prohlášení Koalice soukromých lékařů k plánu vydávat vakcíny v lékárnách

S příslušnou myšlenkou nesouhlasíme. Žádáme o zahájení diskuse na téma výdeje léků v ordinacích. Více čtěte v příloze. VÍCE >
16.09.2018

Zápis z jednání Rady SAS 13.9.2018

včetně posledního návrhu Rámcové smlouvy VÍCE >
29.07.2018

Zápis z jednání Rady SAS 26.7.2018

včetně příloh, kterými jsou novela vyhlášky MZ o zdravotnické dokumentaci s vyznačenými změnami, naše stanovisko k návrhu ZP na novou Rámcovou smlouvu a náš návrh této smlouvy, s nímž jdeme do dalšího jednání, které by mělo proběhnout 7.8.2018. VÍCE >
03.07.2018

Vyjádření VZP k dopisům, které od ní dostali některé kolegyně a kolegové

pracující v oboru pneumologie a alergologie jako reakci na odvolání proti vyúčtvání roku 2017.

Centrála VZP zde koriguje nepravdivé tvrzení  týkající se úhrady výkonu spirometrie v roce 2017.

VÍCE >
20.06.2018

Naše reakce na tzv. projekt Ukrajina

Obnovujeme výzvu     „Vyvěste své diplomy VÍCE >
17.06.2018

Zápis z jednání Rady SAS 14.6.2018.

Věnovali jsme se zejména úhradám a jednání o nové rámcové smlouvě. VÍCE >
04.06.2018

Pozvánka na seminář k e_receptu pořádaný MZ a SÚKL

Na základě žádosti tiskového odboru MZ zveřejňujeme v příloze další pozvánku na seminář, který MZ organizuje spolu se SÚKL. Bude se konat 11.6.2018 v Praze. VÍCE >

celkem 465 záznamů na 31 stránkách.