Novinky

20.05.2020

Pozitivní informace ZPMV k vyúčtování roku 2019

V příloze můžete číst dopis zdravotní ředitelky ZPMV z 20.5.2020, který o tomto informuje. VÍCE >
10.05.2020
04.05.2020

Stanovisko Rady SAS k návrhu vedení ČLK navýšit ohodnocení práce nositelů výkonů

v Seznamu výkonů o 20% zde v příloze.

Toto stanovisko jsme přijali 23.2.2020. Od té doby permanentně jednáme na všech úrovních jak o pozitivních změnách seznamu výkonů, tak o navýšení našich úhrad, v poslední době v souvislosti s pandemií i o dalších otázkách klíčových pro ekonomiku našich ambulancí.

Jde nám především o reálnou pomoc AS, nikoli jen o občasné s nikým neprojednané obsahově nedotažené "výstřely", které mají možná sloužit jen k pokusům o následnou kritiku těch, kteří s nimi rovnou slepě nesouhlasí.

VÍCE >
26.04.2020

Zápis z jednání Rady SAS 23.4.2020

V příloze Vám dáváme k dispozici zápis z našeho jednání 23.4.2020. Zabývali jsme se zejména současnou situací, návrhy na financování naší péče v roce 2020 a 2021.

Vydali jsme také naléhavé upozornění všem AS, které je přílohou č. 2 zápisu.

VÍCE >
25.04.2020

Několik odkazů na články v Medical Tribune

Víme, že ne každý z Vás pravidelně sleduje stránky Medical Tribune. 

V příloze jsme si dovolili umístit několik odkazů na snad zajímavé rozhovory k současné situaci.

VÍCE >
08.04.2020

Společné prohlášení k situaci v českém zdravotnictví

Sdružení ambulantních specialistů, České stomatologické komory a Sdružení soukromých gynekologů ze dne 8.4.2020 zde v příloze VÍCE >
15.03.2020

Veřejná výzva Rady SAS v souvislosti se šířením infekce koronavirem,

kterou jsme dnes odeslali předsedovi vlády ČR, ministru zdravotnictví ČR, jeho náměstkovi pro zdravotní péči, hlavnímu hygienikovi, všem zdravotním pojišťovnám a hejtmanům. VÍCE >
15.03.2020

Zápis z jednání Rady SAS 5.3.2020

Mimo jiné jsme se věnovali situaci oboru 302. Původně jsme také formulovali naše požadavky pro DŘ k úhradám na rok 2021. Vzhledem k vývoji situace v souvislosti se šířením infekce koronavirem jsem se 14.3.2020 rozhodli toto usnesení revidovat. VÍCE >
11.03.2020

Informace Magistrátu hl.m. Prahy poskytovatelům zdravotní péče,

kteří působí na území Prahy - sběr požadavků na ochranné pomůcky v rámci šíření koronaviru.

Podobným způsobem prý postupuje i Magistrát Jihlavy.

Věříme, že v krátké době se připojí i ostatní městské a krajské úřady.

VÍCE >
07.03.2020
02.03.2020

Co dělat s úhradovými dodatky na rok 2020 (stav k 2.3.2020)

Úhradová vyhláška MZ na rok 2020 vyšla ve Sbírce zákonů 29.10.2019. Zde v příloze najdete  podrobný  rozbor té její části, která se týká AS. Jde  o další aktualizaci.

Nově dnes  hlavně hodnotíme již poslední dojednaný dodatek - s VoZP.

Všechny zde komentované dodatky najdete v článku "Základní pravidla......", který bude vždy datem v blízkosti toho, který právě čtete.

VÍCE >
02.03.2020

Základní pravidla úhradové vyhlášky MZ pro rok 2020 platící pro AS a vzorové texty dodatků od jednotlivých ZP (stav k 2.3.2020)

Jako již tradičně Vám zde dáváme k dispozici odkaz na  úhradovou vyhlášky pro rok 2020 s výčtem bodů, které považujeme za důležité pro všechny AS. Zároveň  zveřejňujeme jednotlivé vzororové dodatky  všech ZP. 

Členům SAS je v jiném článku na našem webu ("Co dělat....") k dispozici kompletní rozbor této  vyhlášky s popisy dodatků ZP a doporučeními, zda je podepsat či nikoli a co málo udělat a do jaké lhůty, abychom jednotlivým bonifikacím opravdu vyhověli, t.j. dosáhli 17%ního navýšení nominální hodnoty naší práce a tedy úhrad  proti roku 2018. 

VÍCE >
27.02.2020

Dopis poslaný vedení MZ žádající instrukce a pomoc se zajištěním ochranných pomůcek vzhledem k nebezpečí plynoucímu z šíření koronaviru

Dnes ráno jsme se dopisem, který zde přetiskujeme, obrátili na ministra zdravotnictví, jeho náměstka pro zdravotní péči a hlavní hygieničku. VÍCE >
23.02.2020

Další aktualizace otevřené informace určené všem ambulantním specialistům

kterou se, to přiznáváme, snažíme je přesvědčit, aby se stali našimi členy nebo nám alespoň dali plnou moc pro dohodovací řízení o úhradách péče.

Činíme tak ale výhradně výkazem naší práce nikoli výčtem planých slibů.

Tímto článkem doplňujeme informaci z 27.11.2019 a 13.1.2020, které jsou stále dostupné níže.

VÍCE >

celkem 528 záznamů na 36 stránkách.