MEZIOBOROVÝ KONGRES SAS, KC HOTELU GALANT, MIKULOV, 24. až 25.5.2024

Vlastní zdraví - základní předpoklad pro stabilitu a fungování praxe.

Tímto vás zveme na jeho další ročník. 

Naše pozvánka/files/files_editor_uploads/pozvanka_mikulov_2024.pdf

Chcete znát program kongresu a další informace k němu? Klikněte zde níže na "Více informací"


Více informací

Základní pravidla úhradové vyhlášky MZ pro rok 2022 platící pro AS a vzorové texty dodatků od jednotlivých ZP (stav k 19.1.2022)

Základní rysy úhradové vyhlášky MZ pro rok 2020 v části věnované AS:

/files/files_editor_uploads/zakladni_rysy_prilohy_c_3_uhradove_vyhlasky_mz_2022.pdf

 

Úhradová vyhláška MZ na rok 2022:

/files/files_editor_uploads/uhradova_vyhlaska_mz_na_rok_2022_konecne_zneni_29102021.pdf

 

Vzorové dodatky jednotlivých ZP pro rok 2022:

 

A) VZP

VZP vzorový dodatek 2022 jedna odbornost:

/files/files_editor_uploads/vzp_vzor_pas_2022_jednoodbornostni.pdf

VZP vzorový dodatek 2022 více odborností:

/files/files_editor_uploads/vzp_vzor_pas_2022_viceodbornostni.pdf

VZP metodika 2022:

/files/files_editor_uploads/vzp_metodika_2022.pdf

VZP veřejná část dopisu k bonifikaci za diplomy CŽV ČLK (upozorňujeme, že  informace se týká jen VZP a jen lékařů):

/files/files_editor_uploads/vzp_bonifikace_za_diplomy_czv_clk_verejne.pdf

 

B) VoZP

Tato pojišťovna stejně jako v roce bude hradit naši péči striktně dle vyhlášky MZ, t.j. dodatky tvořit a rozesílat nebude. 

 

C) ČPZP

Vzorový dodatek: /files/files_editor_uploads/ambulantni_specializovana_pece_2022_cpzp_vzor.pdf

 

D) OZP

A-LIM:

/files/files_editor_uploads/a_lim_2022_1.pdf

A-VÚ:

/files/files_editor_uploads/a_vu_2022.pdf

 

E) ZP Škoda

1. Malý počet pojištěnců: /files/files_editor_uploads/as_mop_2022(1).pdf

2. Odb. 306, psychiatrie: /files/files_editor_uploads/as_mop_2022_306_psy.pdf

3. Velký počet pojištěnců: /files/files_editor_uploads/as_vop_2022_bez_balicku.pdf

4.  Jednodenní péče: /files/files_editor_uploads/as_vop_2022_s_balickem.pdf

 

F) ZPMV

1. Dodatek PAU:

/files/files_editor_uploads/zp_mv_cr_as_pau_2022_v1_1.pdf

2. Dodatek VYK:

/files/files_editor_uploads/zp_mv_cr_as_vyk_2022_v1_1.pdf

3. Dodatek PSYCHO:

/files/files_editor_uploads/zp_mv_cr_as_psycho_2022_v1_1.pdf

4. Dodatek ZRAK ADIKT:

/files/files_editor_uploads/zp_mv_cr_as_zrak_adikt_2022_v1_1.pdf

 

G) RBP

Vzorový dodatek:  /files/files_editor_uploads/rbp_dodatek_as_2022.pdf