Zápis z jednání Rady SAS 10.3.2022

Kompletní text zápisu: /files/files_editor_uploads/rada_sas_10032022.pdf