Pravidla testování na přítomnost koronaviru pracovníků ve zdravotnictví od 17.1.2022

Staženo z webu MZ:

Od 17.1. musí všichni poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb otestovat jedenkrát za 7 dní RAT testy provedenými zdravotnickým pracovníkem všechny zaměstnance, kteří nedoloží splnění jedné z následujících podmínek:

  • absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR test s negativním výsledkem,
  • uplynulo nejméně 14 dní od ukončení očkovacího schématu (tj. u vakcín Comirnaty, SpikeVax a Vaxzevria po 2. dávce, u vakcíny Janssen po 1. dávce),
  • prodělal onemocnění, kdy uplynula doba izolace, ale zároveň neuplynulo více než 180 dní od prvního pozitivního testu,
  • byl testován u jiného svého zaměstnavatele,
  • se vzhledem k povaze práce na svém pracovišti nesetkává s jinými osobami nebo nevykonává práci na pracovišti.

U zaměstnanců, kteří v době provádění pravidelného vyšetření nejsou přítomni na pracovišti, se vyšetření provede v den návratu na pracoviště před nástupem k výkonu práce.

 

Opatření MZ platné pro pracovníky ve zdravotnictví od 17.1.2022:

Mimoradne-opatreni-testovani-zamestnancu-u-poskytovatelu-zdravotnich-a-poskytovatelu-socialnich-sluzeb-s-ucinnosti-od-17-1-2022.pdf (mzcr.cz)