Zpravodaj SAS určený všem ambulantním specialistům (vydán 3.1.2022)

Vážená paní doktorko,

Vážený pane doktore,

     dostáváte do ruky zpravodaje SAS, který je na základě  rozhodnutí Rady SAS otevřený/dostupný k přečtení každému zájemci.

      Neskrýváme, že účelem je přesvědčit Vás, že SAS je ta organizace, která je opravdu na Vaší straně, pro Vás potřebná a Vám vždy velmi užitečná.

      Pokud s námi budete souhlasit, neváhejte nám podepsat plnou moc k zastupování v dohodovacím řízení (DŘ) o úhradách, kterou přikládáme a v lepším případě i přihlášku. Obojí najde te zde na našem webu v rubrice "PLNÉ MOCI, PŘIHLÁŠKY, STANOVY".

 

Ještě než si otevřete náš zpravodaj , jen bychom Vás rádi upozornili, že registrujeme, že i jiné organizace – např. ČLK - o sobě tvrdí, že jsou na Vaší straně.

 

Nezbývá nám, než připomenout účast ČLK na všech akcích od roku 2012, jejichž společným účelem byl odsud peněz od našich ambulancí směremdo nemocnic. Vyvrcholilo to roky 2017 a 2018, kdy rozdíl navýšení našich úhrad proti nemocničním ambulancím byl propastných 5,72 %(v roce 2017), resp. 10,6 % (v roce 2018), proti čemuž protestujeme u Evropské komise, přičemž když se nám to podařilo od roku2019 zlomit, opět jsme museli naše úhrady bránit proti různým krizovým štábům, v nichž byla vždy členem i ČLK.

Mimo to prezident ČLK na DŘ pro rok 2021 navrhl navýšení ceny práce v Seznamu výkonů „vykompenzovat“ poklesem naší hodnoty bodu, čímž pro jeden rok de facto zanuloval jinak pozitivní změnu toho Seznamu.

Závěrem si jen dovolíme konstatovat, že nesmírně stojíme o jednotu lékařského stavu, nikoli ale za cenu odmlčení, že nám (myšleno ambulantním specialistům)kdokoli další škodí, nebo sevozí na našich zádech a přitom tvrdí, že je na naší straně.

Věříme, že dnešní bulletin Vás přesvědčí, že SAS je pro Vás tou správnou volbou.

SAS je totiž opravdu vždy na Vaší straně.

MUDr. Zorjan Jojko, předseda SAS ČR.

 

Zpravodaj SAS leden 2022:

/files/files_editor_uploads/zpravodaj_sas_leden_2022_1.pdf