Zápis z jednání Rady SAS 10.2.2022

Kompletní text zápisu: /files/files_editor_uploads/rada_sas_10022022.pdf