Novinky

08.02.2018
30.01.2018

Jak fakturovat VoZP a ZPMV naši lednovou péči

Protože o úhradových dodatcích s těmito ZP stále ještě jednáme, přičemž dnes už je jasné, že výsledek nebudeme mít do konce ledna, dohodli jsme s nimi, jakým způsobem jim máme účtovat  lednovou péči, pokud  od těchto ZP  nemáme zatím potvrzenu výši předběžné měsíční úhrady. VÍCE >
14.01.2018
10.01.2018

Bulletin leden 2018

V příloze Vám dáváme i touto cestou k dispozici nové vydání bulletinu, které k Vám již míří i analogovou poštou.

Věnujeme se v něm nejen úhradám, EET, e.preskripci a GDPR.

VÍCE >
04.01.2018

Cenový předpis MZ z 5.12.2017

V příloze Vám zde dáváme k dispozici Věstník MZ 13/2017, protože v jeho první části je uvedený cenový předpis MZ z 5.12.2017, který je pro nás závazný při tvorbě cen některých výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění. VÍCE >
21.12.2017

Informace VZP a.s. (pozor, není míněna VZP) k předávání vyúčtování

V příloze těm z Vás, kteří máte smlouvu s VZP a.s., dáváme na vědomí dopis,  který nám dnes přišel. VÍCE >
20.12.2017

Vyhláška MZ vydaná v souvislosti se zavedením povinnosti předepisovat léky (jen) elektronicky

Nadále trvá náš radikální nesouhlas s touto povinností, na základě  Vašich četných dotazů Vám ale také v příloze dáváme k dispozici kompletní znění vyhlášky, která stanoví pravidla pro e.preskripci včetně výjimek, kdy bude  možné po 1.1.2018 předepsat lék klasicky na papír.

Již dnes máme od Vás řadu podnětů, jak nový systém zlobí a spíše  nefunguje.

Jakékoli Vaše zkušenosti nás zajímají. Prosíme, pište nám je na sasp@sasp.cz

VÍCE >
10.12.2017

Zápis z jednání Rady SAS 7.12.2017

Zde v příloze máte celé jeho znění. Mimo jiné jsme se zabývali úhradami, EET, povinnou e.preskripcí a GDPR. VÍCE >
12.11.2017

Zápis jednání Rady SAS 9.11.2017

včetně otevřeného dopisu některým předsedům politických stran a hnutí zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR VÍCE >
05.11.2017

Usnesení sjezdu SAS z 3.11.2017

V příloze můžete číst kompletní text usnesení našeho letošního sjezdu. VÍCE >
01.11.2017

Nepodepisujte úhradové dodatky na rok 2018, pokud budou ve znění vyhlášky MZ

Rada SAS tímto vyzývá všechny ambulantní specialisty mimo psychiatry, aby nepodepisovali úhradové dodatky od zdravotních pojišťoven, pokud budou ve znění přílohy č. 3 vyhlášky MZ.

VÍCE >
15.10.2017

Informace pacientům se zdůvodněním lékařských protestů dne 18.10.2017

V příloze můžete číst podrobné zdůvodnění postoje SAS s vysvětlením, kdo je podle našeho názoru viníkem současné situace, na níž nám nezbývá nic jiného, než reagovat protestní akcí. VÍCE >
15.10.2017

Zápis z jednání Rady SAS 12.10.2017

včetně jejího stanoviska k současné situaci v českém zdravotnictví VÍCE >

celkem 473 záznamů na 32 stránkách.