Novinky

26.04.2020

Zápis z jednání Rady SAS 23.4.2020

V příloze Vám dáváme k dispozici zápis z našeho jednání 23.4.2020. Zabývali jsme se zejména současnou situací, návrhy na financování naší péče v roce 2020 a 2021.

Vydali jsme také naléhavé upozornění všem AS, které je přílohou č. 2 zápisu.

VÍCE >
25.04.2020

Několik odkazů na články v Medical Tribune

Víme, že ne každý z Vás pravidelně sleduje stránky Medical Tribune. 

V příloze jsme si dovolili umístit několik odkazů na snad zajímavé rozhovory k současné situaci.

VÍCE >
08.04.2020

Společné prohlášení k situaci v českém zdravotnictví

Sdružení ambulantních specialistů, České stomatologické komory a Sdružení soukromých gynekologů ze dne 8.4.2020 zde v příloze VÍCE >
15.03.2020

Veřejná výzva Rady SAS v souvislosti se šířením infekce koronavirem,

kterou jsme dnes odeslali předsedovi vlády ČR, ministru zdravotnictví ČR, jeho náměstkovi pro zdravotní péči, hlavnímu hygienikovi, všem zdravotním pojišťovnám a hejtmanům. VÍCE >
15.03.2020

Zápis z jednání Rady SAS 5.3.2020

Mimo jiné jsme se věnovali situaci oboru 302. Původně jsme také formulovali naše požadavky pro DŘ k úhradám na rok 2021. Vzhledem k vývoji situace v souvislosti se šířením infekce koronavirem jsem se 14.3.2020 rozhodli toto usnesení revidovat. VÍCE >
11.03.2020

Informace Magistrátu hl.m. Prahy poskytovatelům zdravotní péče,

kteří působí na území Prahy - sběr požadavků na ochranné pomůcky v rámci šíření koronaviru.

Podobným způsobem prý postupuje i Magistrát Jihlavy.

Věříme, že v krátké době se připojí i ostatní městské a krajské úřady.

VÍCE >
07.03.2020
02.03.2020

Co dělat s úhradovými dodatky na rok 2020 (stav k 2.3.2020)

Úhradová vyhláška MZ na rok 2020 vyšla ve Sbírce zákonů 29.10.2019. Zde v příloze najdete  podrobný  rozbor té její části, která se týká AS. Jde  o další aktualizaci.

Nově dnes  hlavně hodnotíme již poslední dojednaný dodatek - s VoZP.

Všechny zde komentované dodatky najdete v článku "Základní pravidla......", který bude vždy datem v blízkosti toho, který právě čtete.

VÍCE >
02.03.2020

Základní pravidla úhradové vyhlášky MZ pro rok 2020 platící pro AS a vzorové texty dodatků od jednotlivých ZP (stav k 2.3.2020)

Jako již tradičně Vám zde dáváme k dispozici odkaz na  úhradovou vyhlášky pro rok 2020 s výčtem bodů, které považujeme za důležité pro všechny AS. Zároveň  zveřejňujeme jednotlivé vzororové dodatky  všech ZP. 

Členům SAS je v jiném článku na našem webu ("Co dělat....") k dispozici kompletní rozbor této  vyhlášky s popisy dodatků ZP a doporučeními, zda je podepsat či nikoli a co málo udělat a do jaké lhůty, abychom jednotlivým bonifikacím opravdu vyhověli, t.j. dosáhli 17%ního navýšení nominální hodnoty naší práce a tedy úhrad  proti roku 2018. 

VÍCE >
27.02.2020

Dopis poslaný vedení MZ žádající instrukce a pomoc se zajištěním ochranných pomůcek vzhledem k nebezpečí plynoucímu z šíření koronaviru

Dnes ráno jsme se dopisem, který zde přetiskujeme, obrátili na ministra zdravotnictví, jeho náměstka pro zdravotní péči a hlavní hygieničku. VÍCE >
23.02.2020

Další aktualizace otevřené informace určené všem ambulantním specialistům

kterou se, to přiznáváme, snažíme je přesvědčit, aby se stali našimi členy nebo nám alespoň dali plnou moc pro dohodovací řízení o úhradách péče.

Činíme tak ale výhradně výkazem naší práce nikoli výčtem planých slibů.

Tímto článkem doplňujeme informaci z 27.11.2019 a 13.1.2020, které jsou stále dostupné níže.

VÍCE >
09.02.2020
19.01.2020

Bulletin leden 2020

Zde v příloze Vám dáváme k dispozici další vydání našeho bulletinu.

Jak jsme avízovali, jde zejména o informace, co málo a do kdy je třeba udělat, abyste o žádnou bonifikaci nepřišli, resp. abyste maximalizovali své letošní tržby nikoli spekulací či upracováním se, ale navýšením jednotkové ceny Vaší práce.

VÍCE >
19.01.2020

Bonifikační programy VZP PLUS DIABETES a VZP PLUS HYPERTENSE pro roky 2019 a 2020 (aktualizace ke dni 19.1.2020)

Již v srpnu 2019 spustila VZP dva bonifikační programy, které budou v modifikované podobě nabízeny i v roce 2020:

1. VZP PLUS DIABETES, který se týká praktických lékařů, internistů  a diabetologů,

2. VZP PLUS HYPERTENSE, který se týká praktických lékařů, internistů a kardiologů.

V příloze máte k dispozici kompletní informace o obou programech a jejich metodiky.

VÍCE >

celkem 569 záznamů na 38 stránkách.