Novinky

24.05.2019

V segmentu ambulantních specialistů došlo k dohodě o úhradách na rok 2020

V rámci DŘ došlo 23.5.2019 k dohodě o výši a způsobu úhrad péče AS v roce 2020. Protokol, který máte zde v příloze k dispozici, byl již rozeslán zástupcům ostatních segmentů, aby jej mohli posoudit. Pokud k němu nevysloví námitku do závěrečného jednání DŘ, které proběhne na MZ 19.6.2019, bude předán MZ. Věříme, že to jej beze změny překlopí do úhradové vyhlášky pro rok 2020.

Výsledek jednání je, samozřejmě, kompromisem, přesto jsme rádi, že se nám v těch zásadních bodech podařilo splnit (a někde jít i nad ně) ty  cíle, které jsme si stanovili 21.3.2019 na přípravném jednání.

VÍCE >
12.05.2019

Zápis z jednání Rady SAS 9.5.2019.

Zabývali jsme se zejména tzv. reformou primární péče a úhradami naší práce v roce 2020 VÍCE >
03.05.2019

Vysvětlení k vyúčtování OZP za rok 2018

Někteří z Vás se na nás obrátili s žádostí o vysvětlení postupu OZP (poj. 207) při vyúčtování Vaší péče za rok 2018.

Napsali jsme tedy jejich zdravotní ředitelce. V příloze čtěte podstatu jejího vysvětlení.

VÍCE >
30.04.2019
14.04.2019

Nový web věnující se tzv. reformě primární péče - www.reformaprimarnipece.cz

Tímto Vám  dáváme na vědomí, že jsme zprovoznili nové webové stránky, jejichž  cílem je vyvolat opravdovou solidní diskusi na téma reformy primární péče. Máme totiž za to, že způsob, který zatím zvolilo MZ, t.j. za opravdu zavřenými dveřmi si naplánovat změny, které se mohou dotknout celého systému (a také  zničit, co dnes funguje) a rovnou je začít prosazovat bez diskuse se všemi dotčenými  stranami s přehlížením připomínek  kohokoli jiného, než účastníků tzv. pracovní skupiny k této reformě, jejíž složení samo MZ určilo, považujeme za přinejmenším velmi nešťastný.

 

VÍCE >
14.04.2019

Zápis z jednání Rady SAS 11.4.2019

Tentokrát jsme se zabývali zejména našimi úhradami v roce 2019 a 2020, tzv. reformou primární péče a také návrhem novely zákona 48/97 Sb., podle níž by měli nově předepisovat lázeňskou péči i ambulantní specialisté. VÍCE >
02.04.2019

Informace pro pneumology a alergology týkající se dorovnání úhrad za spirometrie v roce 2018 od VZP

Na základě Vašich dotazů vycházejících z toho, že jste v již doručeném vyúčtování za rok 2018 od VZP nenašli položku dorovnání úhrad za spirometrie a příbuzné výkony, přičemž někteří z Vás se na její pobočce dozvěděli, že toto bude součástí až druhého zúčtovacího kola, jsme se zeptali vedení VZP na to, jak přesně plánuje v této věci postupovat.

V příloze Vám dáváme na vědomí odpověď zdravotního ředitele VZP z dnešního dne.

VÍCE >
28.03.2019

Naše korespondence s ÚZIS o ekonomických výkazech AS

Řada z nás v roce 2018 povinně vyplnila ekonomický výkaz, který jsme dostali od ÚZIS, čímž byla v součtu odvedena práce velkého finančního rozsahu, přesto se z těchto dat prakticky nic neukázalo v příslušné ročence.

To nás motivovalo napsat vedení ÚZIS a žádat data nebo vysvětlení.

VÍCE >
12.03.2019

VZP zahájila rozesílání vyúčtování roku 2018 poskytovatelům ze segmentu AS

V příloze čtěte dopis, kterým nám to dala dnes na vědomí. VÍCE >
10.03.2019

Zápis z jednání Rady SAS 7.3.2019

Tentokrát jsme se zabývali hlavně úhradami, resp. našimi požadavky do DŘ na rok 2020, tzv. reformou primární péče, problémem s úhradou Mesocainu a  artroskopických vyšetření. VÍCE >
20.02.2019

Co dělat s úhradovými dodatky na rok 2019 (stav k 20.2.2019)

Zde máte k dispozici další verzi našeho popisu úhradové vyhlášky na rok 2019, která vyšla ve Sbírce zákonů 14.9.2018. 

Mimo základní informace o ní obsahuje posouzení všech návrhů dodatků zdravotních pojišťoven mimo  RBP, která  letos žádný dodatek vydávat nebude. V příloze je také kompletní dopis VZP z 23.1.2019, který se týká její evidence diplomů CŽV ČLK i naše doporučení přehledu o předběžných úhradách od OZP.

 

VÍCE >
20.02.2019

Základní pravidla úhradové vyhlášky MZ pro rok 2019 platící pro AS a vzorové texty dodatků od jednotlivých ZP (stav k 20.2.2019)

Jako již tradičně Vám zde dáváme k dispozici kompletní znění úhradové vyhlášky pro rok 2019 s výčtem bodů, které považujeme za důležité pro všechny AS. Zároveň zde zveřejňujeme jednotlivé vzory dodatků od všech ZP mimo RBP, která letos bude naši péči hradit zcela dle úhradové vyhlášky MZ a žádný dodatek nám nenabídne.

Najdete zde také kompletní znění s námi dohodnuté  metodiky uplatnění bonifikací a  seznam operačních oborů (aby mohla být zohledňována jejich ordinační doba).

Členům SAS je v jiném článku na našem webu ("Co dělat....") k dispozici kompletní rozbor této  vyhlášky včetně doporučení, zda podepsat dodatky ZP či nikoli. 

VÍCE >
10.02.2019
29.01.2019

Bulletin leden 2019

Mimo to, že k Vám dorazí klasickou poštou a mailingem, je k dispozici i zde v příloze. VÍCE >
23.01.2019

Jak vyhovět bonifikačním kritériím v úhradách na rok 2019 (k datu 23.1.2019)?

Máte-li zájem dosáhnout alespoň zčásti na bonifikace v úhradách na rok 2019 a nevíte si rady jak, čtěte v příloze.

Nově zde je i dopis VZP týkající se evidence diplomů CŽV ČLK.

VÍCE >

celkem 573 záznamů na 39 stránkách.