Stanovisko Rady SAS k návrhu vedení ČLK navýšit ohodnocení práce nositelů výkonů

Text stanoviska:  /files/files_editor_uploads/stanovisko_rady_sas_k_navrhu_clk_na_navyseni_hodnoty_prace_nositelu_vykonu_v_szv_24022020.pdf