Základní pravidla úhradové vyhlášky MZ pro rok 2020 platící pro AS a vzorové texty dodatků od jednotlivých ZP (stav k 2.3.2020)

Základní pravidla úhradové vyhlášky MZ pro rok 2020 platící pro AS:

/files/files_editor_uploads/zakladni_rysy_prilohy_c3_pro_as_2020.pdf

 

Odkaz na Sbírku zákonů, kde tuto vyhlášku najdete pod datem 29.10.2019_

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Vzorové dodatky:

 

1) VZP

Komplexní dodatek pro AS se možnostmi pro všechny odbornosti:

/files/files_editor_uploads/vzorovy_dodatek_vzp_pro_as_2020.pdf

 

Nejčastější podoba dodatku VZP pro AS v roce 2020:

/files/files_editor_uploads/vzp_nejcastejsi_podoba_dodatku_as_2020.pdf

 

Metodika bonifikací: /files/files_editor_uploads/vzp_metodika_bonifikaci_as_2020.pdf

Příloha pro nefrology: /files/files_editor_uploads/vzp_priloha_dodatku_2020_pro_odb108.pdf

 

2) VoZP

Text dodatku: /files/files_editor_uploads/201_dodatek2020_as_final.pdf

 

3) ČPZP

Dodatek 2020: /files/files_editor_uploads/cpzp_dodatek_pro_as_2020.pdf

 

4) OZP

Dodatek A-VÚ: /files/files_editor_uploads/a_vu_2020.pdf

Dodatek A-LIM: /files/files_editor_uploads/a_lim_2020.pdf

 

5) ZPŠ

Dodatek VOP: /files/files_editor_uploads/zps_dodatekas_vop_2020_def.pdf

DodateK MOP: /files/files_editor_uploads/zps_dodatek_as_mop_2020_def.pdf

 

6) ZPMV

Dodake PAU: /files/files_editor_uploads/as_zp_mv_cr_ud2020_pau_def.pdf

Dodatek VYK: /files/files_editor_uploads/as_zp_mv_cr_ud2020_vyk_def.pdf

Dodatek PSY. /files/files_editor_uploads/as_zp_mv_cr_ud2020_psych_def.pdf

Dodatek ZRORAD: /files/files_editor_uploads/as_zp_mv_cr_ud2020_zrorad_def.pdf

 

7) RBP

Dodatek pro rok 2020: /files/files_editor_uploads/rbp_navrh_pro_as_05022020.pdf