Pozitivní informace ZPMV k vyúčtování roku 2019

Vážený pane doktore,

dovolte mi Vás informovat o postupu ZP MV ČR k vyúčtování hrazených služeb v segmentu ambulantní specializované péče za rok 2019.

V těchto dnech dochází k distribuci avíz k vyúčtování jednotlivým poskytovatelům. ZP MV ČR samozřejmě vnímá aktuální mimořádnou situaci související s onemocněním COVID-19 a současné priority systému veřejného zdravotního pojištění, a proto termín doručení odůvodněných námitek prodlužuje na celkovou dobu 60 dnů od obdržení avíza. Současně, a zde předpokládám, že Vás potěším více, se rozhodla, upustit pro rok 2019 od uplatnění regulačních omezení a to jak za preskripci, tak za vyžádanou péči. K neuplatňování regulačních srážek jsme přistoupili, i když v obou kategoriích byly naplněny podmínky pro jejich uplatnění.

Vážený pane doktore, věřím, že tato informace přispěje k pokračování naší velmi dobré vzájemné spolupráce.

S pozdravem
 
MUDr. Zdeňka Salcman Kučerová, MBA
ředitelka
Úsek zdravotnický
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,