Informace Magistrátu hl.m. Prahy poskytovatelům zdravotní péče,

Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore,

dovoluji si vás touto cestou informovat, že na Zdravotnickém portálu hlavního města Prahy (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfObcmX5eI9BtGTFwxI2uq7X4XNycicmvH4erthmVfxdpkmpg/viewform) byl vyvěšen on-line formulář, do kterého mohou poskytovatelé zdravotních služeb s platným oprávněním pro území hlavního města Prahy zadávat své požadavky na doplnění vybraných osobních ochranných pomůcek (dále jen „OOP“) v souvislosti s aktuálním výskytem onemocnění Covid-19. Pro vstup do formuláře je nutné zadat přihlašovací heslo COVID2020PRAHA.

Požadavek za Vaše zařízení zadávejte do příslušného formuláře pokud možno obratem, nejpozději však do pátku 13. 3. 2020 do 12:00!

Současně upozorňuji, že OOP, které budou hlavním městem Prahou mezi poskytovatele zdravotních služeb rozdělovány, obdrželo, resp. obdrží hlavní město Praha od Ministerstva zdravotnictví ČR. V současné době je akutní nedostatek OOP, přičemž dodávky těchto pomůcek (zejména respirátorů typu FFP3 a FFP2) budou průběžně doplňovány Ministerstvem zdravotnictví ČR v návaznosti na jeho smlouvy s dodavateli a výrobci. Předpokládají se pravidelné týdenní dodávky OOP a poptávka jednotlivých poskytovatelů bude postupně a průběžně uspokojována dle množství dodaných OOP.

Podrobnější informace k vlastnímu výdeji Vám zašleme (případně budou zveřejněny na Zdravotnickém portálu), jakmile hlavní město Praha obdrží dodávku OOP od Ministerstva zdravotnictví ČR k další distribuci, a po posouzení Vašeho požadavku v souladu s pokyny a instrukcemi Ministerstva zdravotnictví ČR.

V případě Vašich dotazů k výše uvedené problematice můžete kontaktovat informační linku Magistrátu HMP na tel. čísle 800 100 991, která je v provozu ve všední dny od 9:00 do 18:00.

Děkuji za Vaši spolupráci,

Mgr. Martin Ježek

ředitel odboru zdravotnictví

Magistrát hlavního města Prahy

 

Mgr. Marika Španihelová

specialistka zdravotních služeb

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor zdravotnictví

Oddělení zdravotních služeb

Charvátova 145/9, 11000 Praha 1

www.praha.eu