Nové výkony pro internisty

Stanovisko Svazu ZP k žádosti ČIS z listopadu 2020:

/files/files_editor_uploads/stanovisko_szp_zadost_101.pdf

 

SAS jako celek nemá, samozřejmě, záměr blokovat rozvoj kterékoli odbronosti či ambulance, přesto nás překvapilo, že k těmto změnám  dochází mimo projednání Pracovní skupinou k Seznamu výkonů při MZ, což je standartní cesta.

Předpokládáme, že autorské odbornosti jednotlivých výkonů, které o změnách nebyly informovány, budou od Svazu ZP žádat přinejmenším vysvětlení.

 

Dopis předsedkyně zdravotní sekce Svazu ZP k této otázce, který jsme dostali  20.1.2021:

 

Pane doktore,

na podzim se všechny svazové ZP domluvily s Českou internistickou společností ČLS JEP, že povolí sdílení některých poptávaných výkonů pro smluvní lékaře odbornosti interna.

Požadavek na sdílení výkonů projednala jak naše pracovní skupina revizních lékařů, tak přímo zdravotní sekce na svém zasedání a výsledek byl odeslán odborné společnosti.

Jak přesně probíhá další distribuce informací v rámci OS, bohužel nemohu ovlivnit.

Důvody proč jsme se takto rozhodli jsou zřejmé – v mnoha případech nám „renesanční odbornost“ jako je vnitřní lékařství zajišťuje dostupnost zdravotních služeb i ve svých „oddělených dceřiných odbornostech“ .

Tento postup není „povinný“ pro pojišťovny, pokud mají v některém regionu dostatečné zajištění konkrétní autorské odbornosti, výkony nemusí nasmlouvat povinně, spíše je to deklarace, že naši RL nebudou zamítat z důvodů „nesouladu smluvní a autorské odbornosti“.

Proč to není změněno v registračních listech a seznamu není otázka na mne – správný postup přes pracovní skupinu na seznam kooperující na MZCR je nám znám ale diskusi o rozsahu sdílení výkonů je vhodné vést na půdě odborných společností, které by se měli vzájemně domluvit (??) a posléze změny navrhnout v kooperaci.

Náš postup je legitimní i po právní stránce, protože není zakázáno nasmlouvat výkony jiných odborností nikde v právním předpise.

Ten cenový dodatek pošlu, ihned jak mi jej kolegyně zašle

Zdravím

            MUDr. Renata Knorová, MBA,  zdravotní ředitelka, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna