Usnesení vlády ČR z 3.3.2021 o pracovní povinnosti ambulantních zdravotníků

Usnesení vlády: /files/files_editor_uploads/usneseni_vlady_03032021.pdf