Centrální registrace zdravotníků k očkování proti koronaviru byla spuštěna 26.1.2021

Již několik týdnů na úrovni MZ i všech krajských úřadů prosazujeme, aby byli ambulantní specialisté (AS) očkováni mezi prvními.

Některé kraje nám vyhověli, jiné ne.

Některé kraje již s naší pomocí sbírají kontaktní data na zájemce z řad AS a předávají je očkovacím centrům, někde přímo s těmito centry komunikujeme sami.

Protože se postupně ukázalo, že ne všude budeme s těmito kroky úspěšní, obrátili jsme se na tým, který tvoří Centrálni objednací systém, aby do něj zapracovali právě to upřednostňující tlačítko "zdravotník". Aby ti z nás, kteří se k očkování nedostanou jinou cestou, měli přednost zajištěnu aspoň takto. Přes počátečšní neochotu nám  to nakonec slíbili udělat.

14.1.2021 jsme se na jednání s ministrem zdravotnictví dověděli, že MZ chce zabránit tomu, aby se nezdravotníci mohli v registru vydávat za zdravotníky a tím nás de facto "předbíhat".

Proto byly zahájeny práce na propojení objednacího registru s registrem zdravotníků.

MZ nejdříve odhadovalo, že by toto mělo být hotovo 18.1.2021, později 22.1.2021. Nakonec byl spuštěn  26.1.2021. T.č. je tedy již  možné se jako zdravotník k očkování registrovat touto cestou.

Jsme  rádi, že na náš návrh odlišit a tím upřednostnit zdravotníky byl MZ akceptován, nicméně odsouvání možnosti zdravotníků se nechat očkovat vidíme jako velmi problematické, proto jsme všude hledali a využili -mnohde úspěšně -  i jiné cesty.  Se spuštěním CRS jsou ale již jiné možnosti "uzavřeny".