Novinky

29.08.2019

Tiskové prohlášení Koalice soukromých lékařů

a Sdružení soukromých gynekologů k současné snaze zdravotnických odborů zvrátit výsledky DŘ o úhradách na rok 2020 VÍCE >
29.08.2019

Informace ČSSZ k eNeshopence

Přetiskujeme informaci, kterou jsme dostali od ČSSZ k eNeschopenkám. VÍCE >
28.07.2019

Zápis z jednání Rady SAS 25.7.2019,

na němž jsme se mimo jiné zabývali úhradami, reformou primární péče, pravidly pro užívání NOAKů,...zde v příloze. VÍCE >
22.06.2019

Bonifikace v úhradách u poskytovatelů, kde jeden stejný lékař má více odborností nebo působí na více místech (má více IČP)

Obrátilo se na nás několik kolegů, kteří sice pracují v součtu alespoň 30 hodin v 5 dnech v týdnu, resp. 24 hodin ve 4 dnech v týdnu, plní i podmínku časnějšího začátku či pozdějšího konce ordinační doby, tu mají ale rozdělenu do více odborností nebo na více míst, v nichž ordinují, s dotazem, zda mají nárok na bonifikace dle úhradové vyhlášky pro rok 2019 a dohody o úhradách na rok 2020.

Naši korespondenci v této věci se zdravotními pojišťovnami si můžete přečíst v příloze. 

VÍCE >
04.06.2019

Odkaz na rozhovor o tzv. reformě primární péče na TV Seznam

mezi MUDr. Zorjanem Jojkem, předsedou SAS,  a Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem, MHA, ministrem zdravotnictví ČR, zde v příloze VÍCE >
31.05.2019

Bulletin květen 2019

V příloze zde máte další vydání našeho bulletinu. Jeho hlavním tématem je tentokrát průběh a výsledek dohodovacího řízení  o hodnotě bodu a výši úhrad pro rok 2020. VÍCE >
24.05.2019

V segmentu ambulantních specialistů došlo k dohodě o úhradách na rok 2020

V rámci DŘ došlo 23.5.2019 k dohodě o výši a způsobu úhrad péče AS v roce 2020. Protokol, který máte zde v příloze k dispozici, byl již rozeslán zástupcům ostatních segmentů, aby jej mohli posoudit. Pokud k němu nevysloví námitku do závěrečného jednání DŘ, které proběhne na MZ 19.6.2019, bude předán MZ. Věříme, že to jej beze změny překlopí do úhradové vyhlášky pro rok 2020.

Výsledek jednání je, samozřejmě, kompromisem, přesto jsme rádi, že se nám v těch zásadních bodech podařilo splnit (a někde jít i nad ně) ty  cíle, které jsme si stanovili 21.3.2019 na přípravném jednání.

VÍCE >
12.05.2019

Zápis z jednání Rady SAS 9.5.2019.

Zabývali jsme se zejména tzv. reformou primární péče a úhradami naší práce v roce 2020 VÍCE >
03.05.2019

Vysvětlení k vyúčtování OZP za rok 2018

Někteří z Vás se na nás obrátili s žádostí o vysvětlení postupu OZP (poj. 207) při vyúčtování Vaší péče za rok 2018.

Napsali jsme tedy jejich zdravotní ředitelce. V příloze čtěte podstatu jejího vysvětlení.

VÍCE >
30.04.2019
14.04.2019

Nový web věnující se tzv. reformě primární péče - www.reformaprimarnipece.cz

Tímto Vám  dáváme na vědomí, že jsme zprovoznili nové webové stránky, jejichž  cílem je vyvolat opravdovou solidní diskusi na téma reformy primární péče. Máme totiž za to, že způsob, který zatím zvolilo MZ, t.j. za opravdu zavřenými dveřmi si naplánovat změny, které se mohou dotknout celého systému (a také  zničit, co dnes funguje) a rovnou je začít prosazovat bez diskuse se všemi dotčenými  stranami s přehlížením připomínek  kohokoli jiného, než účastníků tzv. pracovní skupiny k této reformě, jejíž složení samo MZ určilo, považujeme za přinejmenším velmi nešťastný.

 

VÍCE >
14.04.2019

Zápis z jednání Rady SAS 11.4.2019

Tentokrát jsme se zabývali zejména našimi úhradami v roce 2019 a 2020, tzv. reformou primární péče a také návrhem novely zákona 48/97 Sb., podle níž by měli nově předepisovat lázeňskou péči i ambulantní specialisté. VÍCE >
02.04.2019

Informace pro pneumology a alergology týkající se dorovnání úhrad za spirometrie v roce 2018 od VZP

Na základě Vašich dotazů vycházejících z toho, že jste v již doručeném vyúčtování za rok 2018 od VZP nenašli položku dorovnání úhrad za spirometrie a příbuzné výkony, přičemž někteří z Vás se na její pobočce dozvěděli, že toto bude součástí až druhého zúčtovacího kola, jsme se zeptali vedení VZP na to, jak přesně plánuje v této věci postupovat.

V příloze Vám dáváme na vědomí odpověď zdravotního ředitele VZP z dnešního dne.

VÍCE >
28.03.2019

Naše korespondence s ÚZIS o ekonomických výkazech AS

Řada z nás v roce 2018 povinně vyplnila ekonomický výkaz, který jsme dostali od ÚZIS, čímž byla v součtu odvedena práce velkého finančního rozsahu, přesto se z těchto dat prakticky nic neukázalo v příslušné ročence.

To nás motivovalo napsat vedení ÚZIS a žádat data nebo vysvětlení.

VÍCE >

celkem 462 záznamů na 31 stránkách.