MEZIOBOROVÝ KONGRES SAS, KC HOTELU GALANT, MIKULOV, 24. až 25.5.2024

Vlastní zdraví - základní předpoklad pro stabilitu a fungování praxe.

Tímto vás zveme na jeho další ročník. 

Naše pozvánka/files/files_editor_uploads/pozvanka_mikulov_2024.pdf

Chcete znát program kongresu a další informace k němu? Klikněte zde níže na "Více informací"


Více informací

Novinky

19.09.2021

Zápis z jednání Rady SAS 16.9.2021 a její stanovisko k návrhu úhradové vyhlášky MZ na rok 2022

ve znění, v jakém byla poslána k připomínkám 9.9.2021 zde v příloze VÍCE >
17.09.2021

Proč brání SAS své dobré jméno před soudem žalobou na MUDr. Kubka?

V zářiovém čísle časopisu Tempus Medicorum je článek napsaný MUDr. Sojkou, v němž se mimo jiné vyjadřuje k našemu sporu s MUDr. Kubkem. Toto nás vedlo k tomu, že jsme sepsali kompletní informaci o tom, co nám vadilo, vadí a proč na základě usnesení našeho sjezdu bráníme dobré jméno SASu u soudu.

Pokud Vás to zajímá, čtěte zde v příloze.

VÍCE >
02.08.2021

Otevřený dopis Rady SAS ministru zdravotnictví ČR

v němž reagujeme na některé dezinformace zachycené v médiích týkající se vyplácení odměn zdravotníkům pracujícím v ambulancích za práci během 2. vlny pandemie COVID 19 zde v příloze.  VÍCE >
26.07.2021
02.07.2021

IKEM hledá lékaře pro nové očkovací centrum v OC Chodov v Praze 4,

které má být otevřeno od 13.7.2021. Další informace zde v příloze. VÍCE >
14.06.2021

Novela kompenzační vyhlášky MZ pro rok 2020 vyšla ve Sbírce zákonů 27.4.2021 - aktualizovaná informace k datu 14.6.2021

Novela kompenzační vyhlášky pro rok 2020 upravuje/zlepšuje pro ty odbornosti AS, které měly v roce 2020 větší propad bodové produkce, než byl předpoklad na konci 1. pololetí 2020, kdy vyšla její původní varianta, hodnoty bodu.

Zároveň nastavuje pravidla pro odměny všech v ambulancích pracujících zdravotníků za jejich práci během druhé vlny pandemie COVID 19, t.j. během 4. čtvrtĺetí 2020.

Právě k tomuto bodu vám dáváme k 19.5., 21.5., 4. a 9.6.2021 nové informace - viz červené texty v příloze - DOPORUČUJEME SI JE PŘEČÍST.

Mimo to Vám zde 11.6.2021 dáváme k dispozici vzor dopisu VZP, který bychom všichni měli v krátké době dostat:

/files/files_editor_uploads/vzp_vzor_dopisu_doplneni_odmen_za_2020_11062021.pdf

 

Ostatní ZP nám poslali informaci k témuž tématu 14.6.2021:

/files/files_editor_uploads/informace_svazu_zp_k_oprave_priloh_2_14062021.pdf

 

Více informací je zde v příloze.

VÍCE >
09.06.2021

Národní očkovací centrum v O2 Universum hledá lékaře

Cestou OS ČLK Praha 6 jsme dostali tento požadavek. Kompletní dopis je zde v příloze. VÍCE >
07.06.2021
27.05.2021

Výsledek dohodovacího řízení o hodnotě bodu a výši úhrad v segmentu AS na rok 2022

26.5.2021 proběhlo poslední jednání  mezi zástupci poskytovatelů a ZP o  úhradách v našem segmentu pro rok 2022. Výsledkem je nedohoda. 

V příloze máte k dispozici protokol z jednání i jednotlivé návrhy, o nichž bylo hlasováno.

Závěrečné jednání DŘ na MZ má proběhnout 18.6.2021. Pokud někdo z účastníků do té doby přijde s nějakým dalším návrhem, je stále čas o něm jednat.

 

VÍCE >
20.05.2021

Bulletin květen 2021

zde v příloze. Zabýváme se v něm všemi t.č. aktuálními otázkami. VÍCE >
13.05.2021

Očkování chronických pacientů proti koronaviru (aktualizace ke dni 13.5.2021, 18.00 hod.)

Na základě rozhodnutí vlády ČR vytvořilo MZ metodiku postupu očkování chronických pacientů proti koronaviru včetně diagnóz, kterých se to v tomto kole bude týkat, kterou 1.4.2021 a následně 9.4. a 26.4.2021 aktualizovalo.

V příloze najdou ambulantní specialisté  informace, zda se to  týká jejich oborů a v případě, že ano, jak mají postupovat.

Článek obsahuje i informace pro pacienty. Dne 10.4.2021 jsme doplnili i aktualizovaný leták právě pro pacienty.

K 26.4.2021 aktualizovalo MZ seznam diagnóz - nově jsou upravena/rozšířena pravidla pro očkování diabetiků.

13.5.2021 prodloužilo MZ platnost kódů všem skupinám chronických pacientů do 15.6.2021.

 

VÍCE >
09.05.2021

Zápis z jednání Rady SAS 6.5.2021

zde v příloze. Zabývali jsme se zejména našimi úhradami za rok 2020, 2021 a na rok 2022.  Pozornost jsme věnovali i novele kompenzační vyhlášce za rok 2020. VÍCE >

celkem 563 záznamů na 38 stránkách.