Doporučení Rady SAS k návrhu OZP nechat nás hodnotit jejich klienty

Rada SAS doporučuje členům SAS OZP nabízený  dodatek NEPODEPISOVAT, a to z těchto důvodů:

1. Nejsme prodejci mobilů. 

2. Ostatní OZP dosud navržené  bonifikační programy se týkají jen velmi omezeného počtu odborností, přičemž jejich pravidla nejsou tak kvalitní, jako např. u VZP. Má-li OZP peníze na bonifikace, nechť rozšíří ty opravdu medicínské směrem k ostatní oborům  a zároveň zkvalitní ty stávající.

 

Výše uvedený názor Rada SAS řekla zástupcům OZP již při jednáních o úhradách na rok 2022 před cca rokem.

Jsme stále toho jednoznačného názoru, že

a)  hodnocení pacienty je možné užít pouze jako součást multikriteriálního systému s dohodou jasně stanovenou vzájemnou vahou všech hledisek.

b) součástí systému musí být i stanovení režimu řešení možného nárůstu nákladů na péči, ke kterému s navýšením kvality jistě dojde.

c) příslušný dodatek musí být nabízen AS samostatně a musí obsahovat zcela konkrétní kritéria i hodnoty odměn za jejich splnění. Aby se každý AS mohl zcela informovaně rozhodnout, jestli se mu do příslušného systému vyplatí či nevyplatí se zapojit.

 

OZP v současné době rozesílaný dodatek je sice rozesílán samostatně, jinak ale neplní žádnou z výše uvedených podmínek.

Proto nám nezbývá, než zopakovat naše doporučení nepodepisovat jej.

 

Rada SAS