Stanovisko Rady SAS k pracovní povinnosti lékařů pracujících mimo nemocnice vyhlášené vládou ČR k 26.11.2021 a dopis hejtmanům.

Stanovisko Rady SAS k pracovní povinnosti lékařů pracujících mimo nemocnice vyhlášené vládou ČR k 26.11.2021:

/files/files_editor_uploads/rada_sas_aktualizace_stanoviska_k_pracovni_povinnosti_as_26112021.pdf

 

Dopis hejtmanům a primátoru Prahy zaslaný jim 26.11.2021 v souvislosti s touto povinností:

/files/files_editor_uploads/sas_dopis_hejtmanum_26112021.pdf