Vítězství práce nad nekolegialitou - informace ambulantním specialistům o úhradách na rok 2022

S velkou mírou uspokojení Vám můžeme tímto sdělit, že ani premiér ani ministr zdravotnictví ČR nevyslyšeli žádost prezidenta  ČLK a odborů navýšit  v roce 2022 čistě a jen tarifní platy nebo úhrady jen nemocnicím,  ale na základě vůle vyhovět  Radě poskytovatelů a dopisu Koalice soukromých lékařů premiérovi, nakonec souhlasili s navýšením úhrad v příštím roce všem segmentům, a to o cca 8,9 %.

V segmentu ambulantní specializované péče se to má promítnout do výše hodnot bodů a  koeficientu v úhradovém  vzorci.

Tím by bylo  do značné míry vyhověno připomínkám Rady Sdružení ambulantních specialistů (SAS) ze dne 19.9.2021 (viz náš web).

Tedy chtěli jsme víc, na základě aktuálních dat o zatížení poskytovatelů všech typů péčí o postcovidové a jinak komplikované pacienty ale respektujeme, že je žádoucí, aby všem segmentům bylo přidáno stejným procentem a že na větší navýšení všem t.č. systém nemá.

Zároveň se ještě jednou ohrazujeme proti zkreslování požadavku Koalice soukromých lékařů v dopise premiérovi ČR v některých médiích a některými funkcionáři.

Přejeme všem zdravotníkům maximální příjmy (zejména těm kvalitním a pracovitým), v dopise premiérovi ČR jsme ale žádali, aby navýšení osobních příjmů v roce 2022 bylo  umožněno i lékařům a sestrám pracujícím mimo nemocnice.

A to se  5.10.2021 podařilo.

Samozřejmě se budeme snažit ještě hlídat konkrétní formulace v úhradové vyhlášce, ve splnění výše uvedeného slibu nárůstu skoro 9 % ale věříme.

 

Za Radu SAS MUDr. Zorjan Jojko, předseda SAS  a člen Rady poskytovatelů.