Informace ambulantním specialistům v souvislosti s dohodovacím řízením na rok 2023

Kompletní text informace zde níže. Přihlášku i formulář plné moci jsou vám k dispozici zde na tomto webu v části "členství".

 

Informace  Sdružení ambulantních specialistů ČR (SAS) ambulantním specialistům, kteří (zatím) nejsou našimi členy.

 

     Vážená paní doktorko,     

     Vážený pane doktore,

      jistě registrujete, že o Vaši podporu (formou členství či udělením plné moci) pro dohodovací řízení bojují různé subjekty.

      Sdružení ambulantních specialistů (SAS) nemůže jen přihlížet.

      Níže uvedené argumenty by Vás měly přesvědčit, že jedině SAS může s podporou co největšího počtu plných mocí uspět v obraně postavení soukromých ambulantních specialistů v našem zdravotním systému.

 

      Hlavní výsledky naší práce, na které bychom Vás dnes rádi upozornili:

1.

Máme nejlepší informační servis. Jsme si jisti, že se díky němu naši členové velmi dobře orientují  nejen v tom, co potřebují vědět ve vztahu  k jejich smluvním zdravotním pojišťovnám, přičemž informace tvoříme bez toho, že bychom do nich vkládali jakýkoli politický podtext.

 

2.

Jsme vysoce úspěšní ve vyjednáváních o odpuštění či maximální zmírnění regulačních či jiných finančních srážek do zdravotních pojišťoven.

 

3.

Byli jsme zpočátku jedinou, později hlavní silou, která všem ambulantním specialistům na jaře 2020 pomohla získat ochranné pomůcky v rámci pandemie COVID19.

 

4.

V době, kdy ještě nebyl funkční tzv. Centrální registrační systém, jsme zařídili očkování proti koronaviru pro skoro dva a půl tisíce našich členů a jejich zaměstnanců. Takovýmto úspěchem, za kterým se ovšem schovává mnoho hodin práce Rady SAS a jejích spolupracovníků, se v ČR nemůže pochlubit žádná organizace.

 

5.

Ve stejné době se nám podařilo vyjednat se zdravotními  pojišťovnami opatření, která nám všem pomohla medicínsky a finančně přežít. Šlo zejména o možnost provádět cílené vyšetření distančně a zachování maximální výše zálohových plateb.

 

6.

S pomocí naší široké členské základny se nám podařilo dát dohromady data, jejichž analýzou vznikly modelace pro návrh řešení kompenzace  našich úhrad od pojišťoven v roce 2020, což jsme následně prosadili v jednáních s MZ o obou kompenzačních vyhláškách pro daný rok a co se koneckonců stalo i podkladem pro kompenzační vyhlášku na rok 2021. V té těžké době jsme se neomezili jen na silácká prohlášení. Počítali jsme, jednali a vyjednali.

 

7.

Pro rok 2022 jsme s pomocí Rady poskytovatelů zabránili poklesu hodnoty bodu v souvislosti s navýšením ocenění práce nositelů výkonů v Seznamu výkonů. Aby odpovídající navýšení úhrad nezůstalo jen na papíře, jak tomu bylo při podobných úpravách Seznamu výkonů v letech 2006, 2016 a 2021.

 

8.

V současné době jsme jediní, kdo se snaží na MZ a krajích prosadit, aby pomoc AS byla nemocnicím nikoli formou pracovních příkazů, ale dobrovolně v rozsahu, v němž to stihneme mimo naše ostatní povinnosti. Na jaře se nám to podařilo. Věříme, že to dokážeme i teď.

 

9.

Permanentně na všech úrovních (nejvíce s MZ) jednáme o nových předpisech a novelách stávající norem. Tím již mnoho let bráníme naši možnost pracovat formou svobodného lékařského povolání. Byli jsme to my, kdo se všemi zdravotními pojišťovnami vyjednal a ubránil pro nás všechny smlouvy na dobu neurčitou vypověditelnou jen za jasných předvídatelných podmínek.

 

10.

Vyjednali jsme od začátku roku 2022 platící možnost účtovat práci provedenou mimo systém zdravotního pojištění bez nutnosti z našeho pohledu zbytečně utrácet peníze za jinak povinné nákladové analýzy a komplikovaný ceník.  Je-li výkon uveden v Seznamu výkonů, lze nově pro jeho ocenění užít násobek jeho bodové hodnoty a hodnoty bodu platného pro cizince-pojištěnce EU

 

       Náš hlavní plán do budoucna je pokračovat ve všech výše uvedených činnostech a tím maximálně pomoci našim členům, případně (bude-li k tomu volná kapacita) i ostatním ambulantním specialistům.

       Za velmi významnou považujeme nutnost vyjednat pro náš segment co nejvyšší úhrady naší péče.

 

       Závěrem Vás chceme ujistit, že činnost našeho sdružení je (na rozdíl od valné většiny ostatních) financovaná čistě a jen z členských příspěvků.

     To Vám dává jistotu, že Váš zájem, resp. zájem členské základny SAS je naší nejvyšší prioritou.

      Má-li se nám naše práce dařit, musíme být silní.

      Proto Vám píšeme a snažíme se Vás přesvědčit výsledky naší práce  a korektními argumenty k tomu, abyste se stali našimi členy nebo (váháte-li s členstvím) nám alespoň dali plnou moc pro dohodovací řízení.

      Vzory obou dokumentů (přihlášku i plnou moc) najdete zde na webu v části "členství".

      Při vyplňování plné moci, prosíme, počítejte s tím, že platná je ta, která má nejnovější datum podpisu. Jinak neplatí.

     

      Ať se rozhodnete jakkoli, v každém případě Vám všem přejeme hodně zdraví a pracovních úspěchů v roce 2022.

 

Za Radu SAS MUDr. Zorjan Jojko, předseda

SAS, Thámova 221/7, 186 00 Praha 8, e.mail: sasp@sasp.cz, Datová schránka: esvmzt2