Zápis z jednání Rady SAS 7.10.2021

Kompletní text zápisu: /files/files_editor_uploads/rada_sas_07102021.pdf