Mýty a skutečnosti o dohodovacím řízení, platech a mzdách - reakce na hromadný mail MUDr. Kubka ze dne 29.9.2021

Mýty a skutečnosti

o dohodovacím řízení na rok 2022, o platech a mzdách.

 

Vážená paní doktorko,

Vážený pane doktore,

nebývá mým zvykem, abych obratem reagoval na maily MUDr. Kubka, jakkoli je velmi obvyklé (a od roku 2019 skoro je to skoro pravidlem), že v nich podává informace zkresleně a dle nejen  mého názoru v několika i lhal. Vše nejspíš za účelem  přesvědčit Vás o tom, jak dobré je, že je ve své funkci, jak Vás na rozdíl od všech ostatních zachraňuje a že všichni ostatní – a zejména Sdružení ambulantních specialistů (SAS) a já - jsou těmi největšími zloduchy.

 

A zkreslení je plný i mail, který Vám od něj přišel dnes v noci.

V čem?

1.

Rozhodnutí o odmítnutí nevýhodné dohody v segmentu ambulantních specialistů bylo ze strany zástupců poskytovatelů konsensuální. ČLK o.s. nemusela nijak využívat své hlasovací síly. Prostě se nám nabídky pojišťoven  nelíbily všem a všichni jsme hlasovali proti.

2.

Připomínky k návrhu úhradové vyhlášky MZ na rok 2022 v části věnované ambulantním specialistům poslalo na MZ více sdružení. I SAS. Požadujeme radikální zvýšení hodnoty bodu, koeficientu ve vzorci i regulačních mantinelů. I nám se nelíbí, že pojišťovny i pro rok 2022 chtějí zopakovat to, co jim pro rok 2021 navrhl v dohodovacím řízení sám MUDr. Kubek, tj. procenta, která bychom měli získat navýšením bodové hodnoty výkonů „useknout“ snížením hodnoty bodu.

 

3.

V Radě poskytovatelů jsem já osobně opravdu souhlasil s tím, že by tabulkové platy neměly být navyšovány. Stejně jako v roce 2019 to ale bylo doplněno slovy, že peníze by mělo MZ dát do úhrad péče.

Vysvětlení je jednoduché. Nelíbí se mi, že vláda ČR nejdříve nechá proběhnout dohodovací řízení, kde mají všechny segmenty dosáhnout stejného procenta navýšení úhrad a pak dodatečně rozhodne po navýšení platů, tj. osobního příjmu jen státních zaměstnanců, čímž staví všechny ostatní zdravotnická zařízení včetně ambulancí na druhou kolej.

Proto také podepíšu každý dopis, který bude obsahovat formulaci, že peníze mají být dány ne na platy, ale na zdravotní péči.

To totiž znamená, že chci, aby je vláda ČR dala k dispozici ne jen těm státním zaměstnancům, ale všem. Nejlépe tak, že si je neodleje stranou, ale nechá o nich jednat v dohodovacím řízení.

A my – tedy každý s nás (a státní zdravotnická zařízení také) - si pak sami rozhodneme, komu o kolik mzdu či plat navýšíme. Ne vláda jen svým, ne odbory jen svým, ale my všichni bez jakékoli nespravedlnosti a nelogického znevýhodňování mezi segmenty.

 

4.

Dle mého názoru je společným jmenovatelem všech kroků, které provádí MUDr. Kubek, negace úplně všeho. Vyvrcholilo to na jednání Rady poskytovatelů.

Jsem hluboce přesvědčen o tom, že z ní byl odvolán právě proto, že jen negoval ostatní návrhy, její jednání se snažil drolit, ale sám žádné konstruktivní body, které by byly přijatelné pro alespoň část ostatních nepřednášel, přičemž vše pak jen zkresleně popisoval ve svých mailech a v časopise ČLK, čímž jen ničil práci ostatních členů této rady.

 

5.

A ještě jedna poznámka závěrem:

Kdo chcete číst maily MUDr. Kubka, čtěte je, prosím, pozorně. A všímejte si, kolikrát je v nich napsáno, co chce.

Prosím, přečtěte si pak i některé jeho maily z dřívější doby a posuďte objektivně, co z toho opravdu prosadil a máme, co prosadil někdo jiný a co do dneška nemáme.

Budete-li číst pozorně, jsem si jist, že MUDr. Kubek propadne i u Vás.

 

MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR.