Tisková zpráva z jednání Koalice soukromých lékařů s ministrem zdravotnictví 13.5.2021

Text tiskového prohlášení: 

/files/files_editor_uploads/2021_05_14_tiskova_zprava_z_jednani_ksl_s_ministrem_zdravotnictvi_dne_13_05_2021.pdf