Zápis z jednání Rady SAS 6.5.2021

Kompletní text zápisu: /files/files_editor_uploads/rada_sas_06052021.pdf