Trvá NEDOHODA o úhradách v segmentu AS pro rok 2023

Jednání v našem segmentu dopadlo NEDOHODOU.

Po několikakolovém jednání se nakonec 25.5.2022 hlasovalo o třech návrzích:

 

1. Návrh VZP (PRO hlasovala  jen VZP):

/files/files_editor_uploads/navrh_vzp_pro_dr_as_2023_25052022.pdf

 

2. Návrh Svazu ZP (PRO hlasoovaly jen svazové ZP):

Šlo o identický text s návrhem VZP, základní koeficient ve vzorci byl ale navržen ve výši nikoli 1,6, ale jen 1,4.

 

3. Návrh poskytovatelů (PRO hlasovalo 90 % zástupců poskytovatelů, ZP byly všechny proti):

/files/files_editor_uploads/navrh_as_pro_dr_2023_25052022.pdf

 

Výsledkem je NEDOHODA:

/files/files_editor_uploads/protokol_o_nedohode_v_segmentu_as_v_dr_2023.pdf

 

15.6.2022 proběhlo na MZ závěrečné jednání. Zápis z něj je zde:

/files/files_editor_uploads/zapis_zaverecne_jednani_dr_2023_15062022.pdf

 

Jak je uvedeno v zápise, náš segment na základě požadavku dětských kardiologů dal opakovaný  protest proti dohodě segmentu gynekologie (jeden 25.5. a jeden 14.6.2022).

Věcná podstata tohoto  protestu je zde:

/files/files_editor_uploads/protest_as_proti_dohode_gyn_20220525.pdf

 

Platné dohody se zdravotními pojišťovnami mají tedy všechny segmenty mimo:

- ambulantních specialistů,

- akutní a následné lůžkové péče,

- radiologie

- gynekologie (protest podaný proti dohodě přijaté v oponentní fázi ji vetuje).