Zápis z jednání Rady SAS 16.6.2022

Kompletní text zápisu: /files/files_editor_uploads/rada_sas_16062022.pdf