Dopis Koalice soukromých lékařů (KSL) ministru zdravotnictví 8.8.2022

Dopis KSL ministru zdravotnictví:

/files/files_editor_uploads/2022_08_08_ksl_ssg_dopis_mnistru_zdravotnictvi.pdf

 

Materiál Národní rady elektronizace zdravotnictví, k němuž se vyjadřujeme:

/files/files_editor_uploads/2022806_nrez_priority_nit.pdf

 

Stanovisko zdravotních pojišťoven, na které v našem dopise také odkazujeme:

/files/files_editor_uploads/220729_elektronizace_pripominky_stanovisko_szpavzp.pdf