Dohodovací řízení o hodnotě bodu a výši úhrad na rok 2023 v segmentu AS (stav k 3.4.2022)

Kompletní text výstupů: 

/files/files_editor_uploads/vystupy_pripravneho_jednani_zastupcu_poskytovatelu_segmentu_as_dr2023_30032022(1).pdf