Zápis z jednání Rady SAS 12.5.2022

Kompletní text zápisu: /files/files_editor_uploads/rada_sas_12052022.pdf