Novinky

06.11.2021
10.10.2021
05.10.2021

Vítězství práce nad nekolegialitou - informace ambulantním specialistům o úhradách na rok 2022

Zpráva z jednání Rady poskytovatelů 5.10.2021: 

Navýšení úhrad všem segmentům zdravotní péče v roce 2022 bude  NE 4 %, NE 7 %, 

 ale skoro 9% proti roku 2021.

Podrobnosti čtěte zde v příloze

VÍCE >
19.09.2021

Zápis z jednání Rady SAS 16.9.2021 a její stanovisko k návrhu úhradové vyhlášky MZ na rok 2022

ve znění, v jakém byla poslána k připomínkám 9.9.2021 zde v příloze VÍCE >
17.09.2021

Proč brání SAS své dobré jméno před soudem žalobou na MUDr. Kubka?

V zářiovém čísle časopisu Tempus Medicorum je článek napsaný MUDr. Sojkou, v němž se mimo jiné vyjadřuje k našemu sporu s MUDr. Kubkem. Toto nás vedlo k tomu, že jsme sepsali kompletní informaci o tom, co nám vadilo, vadí a proč na základě usnesení našeho sjezdu bráníme dobré jméno SASu u soudu.

Pokud Vás to zajímá, čtěte zde v příloze.

VÍCE >
02.08.2021

Otevřený dopis Rady SAS ministru zdravotnictví ČR

v němž reagujeme na některé dezinformace zachycené v médiích týkající se vyplácení odměn zdravotníkům pracujícím v ambulancích za práci během 2. vlny pandemie COVID 19 zde v příloze.  VÍCE >
26.07.2021
02.07.2021

IKEM hledá lékaře pro nové očkovací centrum v OC Chodov v Praze 4,

které má být otevřeno od 13.7.2021. Další informace zde v příloze. VÍCE >
14.06.2021

Novela kompenzační vyhlášky MZ pro rok 2020 vyšla ve Sbírce zákonů 27.4.2021 - aktualizovaná informace k datu 14.6.2021

Novela kompenzační vyhlášky pro rok 2020 upravuje/zlepšuje pro ty odbornosti AS, které měly v roce 2020 větší propad bodové produkce, než byl předpoklad na konci 1. pololetí 2020, kdy vyšla její původní varianta, hodnoty bodu.

Zároveň nastavuje pravidla pro odměny všech v ambulancích pracujících zdravotníků za jejich práci během druhé vlny pandemie COVID 19, t.j. během 4. čtvrtĺetí 2020.

Právě k tomuto bodu vám dáváme k 19.5., 21.5., 4. a 9.6.2021 nové informace - viz červené texty v příloze - DOPORUČUJEME SI JE PŘEČÍST.

Mimo to Vám zde 11.6.2021 dáváme k dispozici vzor dopisu VZP, který bychom všichni měli v krátké době dostat:

/files/files_editor_uploads/vzp_vzor_dopisu_doplneni_odmen_za_2020_11062021.pdf

 

Ostatní ZP nám poslali informaci k témuž tématu 14.6.2021:

/files/files_editor_uploads/informace_svazu_zp_k_oprave_priloh_2_14062021.pdf

 

Více informací je zde v příloze.

VÍCE >
09.06.2021

Národní očkovací centrum v O2 Universum hledá lékaře

Cestou OS ČLK Praha 6 jsme dostali tento požadavek. Kompletní dopis je zde v příloze. VÍCE >
07.06.2021
27.05.2021

Výsledek dohodovacího řízení o hodnotě bodu a výši úhrad v segmentu AS na rok 2022

26.5.2021 proběhlo poslední jednání  mezi zástupci poskytovatelů a ZP o  úhradách v našem segmentu pro rok 2022. Výsledkem je nedohoda. 

V příloze máte k dispozici protokol z jednání i jednotlivé návrhy, o nichž bylo hlasováno.

Závěrečné jednání DŘ na MZ má proběhnout 18.6.2021. Pokud někdo z účastníků do té doby přijde s nějakým dalším návrhem, je stále čas o něm jednat.

 

VÍCE >
20.05.2021

Bulletin květen 2021

zde v příloze. Zabýváme se v něm všemi t.č. aktuálními otázkami. VÍCE >

celkem 493 záznamů na 33 stránkách.