Novinky

14.12.2022

Možné cesty k platbám v ambulancích AS mimo peněz od zdravotních pojišťoven (stav k 14.12.2022)

Velká řada z Vás nám píšete o narůstajících nákladech na provoz Vašich ambulancí, které jsou v současné době nedostatečně kryty z plateb za výkony od zdravotních pojišťoven.

To nás dovedlo k tomu, že jsme vytvořili soupis možných cest s návodem, jak v  této situaci postupovat k minimalizaci rizika finančních potíží, který na základě i vaší pomoci průběžně aktualizujeme.

Čtěte v příloze.

VÍCE >
11.12.2022
04.12.2022

Doporučení Rady SAS k návrhu OZP nechat nás hodnotit jejich klienty

Rada SAS registrovala, že OZP začala v posledních dnech některým AS posílat návrh dodatku týkajícího se ještě roku 2022, v němž nabízí  zcela nekonkrétně charakterizovaný systém hodnocení  poskytovatelů klienty OZP (držiteli VITAKARTY).

Nejsou zde uvedena kritéria, která má pacient užít, kolik bude mít bodů pro hodnocení, ani hodnota jednoho bodu.

Rada SAS doporučuje členům SAS tento dodatek NEPODEPISOVAT, a to z  důvodů uvedených v příloze.

VÍCE >
25.11.2022

Cenový předpis MZ pro rok 2023,

který vešel v platnost 11.11.2022.

Čtěte v  příloze.

VÍCE >
24.11.2022

Zákon o odpadech (aktualizovaná informace k datu 24.11.2022)

Dne 1.1.2020 vešel v platnost zákon o odpadech, který se týká i nás s tím, že jím určené povinnosti musime plnit nejpozději k datu 1.1.2023.

V příloze čtěte, jaké ty povinnosti jsou a jak se jich co nejjednodušeji zhostit, které jsme aktualizovali na základě informací z MZ ze dne 22.11.2022.

VÍCE >
08.11.2022

VZP nebude vysoce pravděpodobně v našem segmentu regulovat

za předpis léků a zdravotnických prostředků v roce 2022

Více v příloze.

VÍCE >
09.10.2022
04.09.2022

Zápis z jednání Rady SAS 1.9.2022

včetně aktualizace našich požadavků k racionalizaci elektronizace českého zdravotnictví zde v příloze VÍCE >
17.08.2022

Kdy a jak předepisovat pacientům lázně (stav platný k 17.8.2022)

Na základě vašich četných dotazů jsme připravili návod, jak postupovat.

Je zde v příloze.

VÍCE >
08.08.2022

Dopis Koalice soukromých lékařů (KSL) ministru zdravotnictví 8.8.2022

se stanoviskem ke koncepci elektronizace českého zdravotnictví představené Národní radou elektronického zdravotnictví na půdě MZ. VÍCE >
24.07.2022

celkem 542 záznamů na 37 stránkách.