Stanovisko Rady SAS

 

logo-SASSdružení Ambulantních Specialistů České republiky, o. s.

pokračovatel Spolku pokladenských lékařů, založeného v prosinci 1906

člen E.A.N.A. – Europäische Arbeitsgemeinschaft der Niedergelassenen Ärzte

registrace u MV ČR VSC/1-7553/91-R

Kontaktní adresa: Informační centrum – 190 00 PRAHA 9, U Elektry 82

Tel./fax: 284815504, 266311382 IČO: 48135941 čís. účtu: 280454399/0800

E-mail: sasp@sasp.cz; kontakt@sasp.cz; http://www.sasp.cz

Stanovisko Rady

SDRUŽENÍ ambulantních specialistů ČR, o.s.

(dle také jen SAS)

k nijak nepodloženým obviněním lékařů z podvodů ve vykazování péče, což je mediálně užíváno jako obhajoba nutnosti zavedení systému IZIP.

 

V Praze dne 22.11.2010.

 

Rada SAS se důrazně ohrazuje proti mediálním zprávám množícím se v poslední době, kdy jako obhajoba systému IZIP jsou vyjmenovávány případy, kdy zdravotnická zařízení vykázala jinou péči, než opravdu provedla.

 

Rada SAS před cca 10 měsíci na základě dat poskytnutých všemi zdravotními pojišťovnami provedla analýzu příčin a závažnosti těchto výkazů, z nichž jasně vyplynulo, že

-         celkový počet špatně vykázané péče je prakticky mizivý, nejde tedy o žádný velký problém, který vyžaduje změnu systému nebo miliardové investice nejen digitalizace.

-         v naprosté většině jde ze strany buď zdravotnických zařízení nebo zdravotních pojišťoven o chyby, nikoli o záměr.

-         zdravotní pojišťovny prakticky zcela rezignovaly na cílenou revizní činnost, která je jako jediná schopná nezpochybnitelně najít chyby ve výkazech péče, ať jsou zapříčiněny čímkoli.

 

Rada SAS odmítá, aby argument špatně vykázané péče byl užíván jako obhajoba miliardových výdajů do systému IZIP.

 

Rada SAS je připravena respektovat technický vývoj ve společnosti, ke kterému digitalizace nesporně patří, zároveň ale ctí negativní postoj většiny lékařů k ukládání citlivých dat o pacientech do jakýchkoli internetových databází, pokud se množí případy úniku těchto dat a není dlouhodobě zaručena dobrovolnost v zapojení se do tohoto režimu.

 

Rada SAS nesouhlasí s tím, že soukromá společnost IZIP dostala pravomoc spravovat Portál VZP, který obsahuje bez dohody s pacienty i zdravotnickými zařízeními velké množství citlivých dat o pacientech i zdravotnických zařízeních.

 

Rada SAS